Pelissä kuin pelissä maalit syntyvät kun strategia ja taktiikka ovat kunnossa.

Suomen ainoa kokonaan sisältöstrategiaan erikoistunut toimisto. Ammattilaisemme tekevät monimutkaisesta yksinkertaista. Se tuottaa tuloksia.

Onko nyt muutoksen aika?

Eikö ajatus arjen sisältötyön jatkamisesta samaan vanhaan kuulosta houkuttelevalta, mutta muutoksen eteenpäin vieminen yksin on vaikeaa?  Markkinointi- ja viestintätiimin Oivalluspäivässä pääsette yhdistämään voimanne, löytämään uusia tulokulmia yhdessä ja edistämään toimintatapojen muutosta entistä vahvemmin ja integroidummin.

koskenlasku

Joukolla kohti asiakasta!

Onko teillä herännyt jo laajempi kiinnostus sisältömarkkinoinnin mahdollisuuksiin, mutta tuntuu siltä, että ryhtiä ja yhteistä ymmärrystä asiakkaista ja heille suunnattavista sisältöpoluista täytyy vielä hioa? Sisältömarkkinoinnin korkeanpaikanleiri on vastaus juuri tähän tarpeeseen!

Korkenpaikanleiri

Tulostaulu

247%

Parempi oman henkilöstön sitoutuminen verkkopalveluun

50%

Enemmän liidejä vähemmällä markkinointibudjetilla

61%

Enemmän oppaan latauksia oikeasta kohderyhmästä ensimmäisen puolen tunnin aikan (vrt. entinen kumppani)

Menestystarinoitamme

Vexve aloitti sisältöstrategiatyön 2014, jonka tavoitteena on tukea yrityksen kasvua, saada markkinatietoa ketterästi ja tuottaa kohderyhmiä kiinnostavaa sisältöä. Yritys kouluttaa omaa henkilöstöä verkon eri kanaviin.

Kansainvälisille markkinoille jätteenrepijöitä kehittävän Vaajakoskelaisen Tana Oy:n haasteena oli aiemmin markkinointiviestinnän toteava sävy, vaikeat kulurakennelaskelmat ja vaikuttavuuden puute. Asiakkailleen kiistatta parhaan arvon muihin markkinoilla oleviin repijöihin nähden tuottava Tana Oy valitsi markkinointimateriaalien tuotantoon kumppanikseen Differon.

Verkkoliiketoimintaratkaisuja tarjoava Descom linjasi kansainvälisen liiketoiminnan aloittamisen kynnyksellä osaamisensa kärjet, tärkeimmät kohderyhmät ja heille tuotetut asiakasarvot varmistaakseen myynnin ja markkinoinnin yhteisen näkemyksen.

Nyt blogissamme:

Differo on henkilöstön näköinen yritys

Useiden teorioiden ja tutkimusten mukaan työntekijää motivoi omassa työssään työn merkityksellisyys. Tämä on selkeä ja iso työtä ja työelämää muuttava trendi myös Suomessa. Samalla verkostoissa käy kiihtyvä puhe hyvien työpaikkojen vetovoimasta, työn mielekkyydestä,...