Content Manager – sisältöjen ammattilainen palveluksessasi

Content Manager -palvelumme kautta saat verkkosisältöjen huippuammattilaisen palvelukseesi joustavalla kuukausisopimuksella. Content Manager täydentää omaa tiimiäsi ja ottaa vastatakseen sovitut sisältötyöt hoitaen ne itsenäisesti mutta tiiviissä yhteistyössä oman henkilöstösi kanssa. Näin varmistat, että sisällöntuotanto toimii sisältöstrategian mukaisesti myyntiä tukien.

i

Content Manager voi hoitaa yrityksen koko verkkonäkyvyyden tai ottaa vastuulleen sovitut verkkomarkkinoinnin osa-alueet. Palvelusopimuksen alkaessa suunnitellaan yhdessä sisältöstrategian painopistealueet ja työtä ohjaavat strategiset linjaukset yhteisessä työpajassa. Työpajan tulokset kirjataan tiiviiksi julkaisukalenteriksi, josta käyvät ilmi Sisältöpolut®, jotka Content Manager luo ja joita hän ylläpitää.

Content Manager tekee julkaisukalenteriin sovitut työt ja niitä arvioidaan luotujen mittareiden avulla yhteisissä suunnittelu- ja arviointipalavereissa sovituin välein.

Asiakkaat voivat luottaa siihen, että ennen sisältötöitä Content Manager perehtyy asiakkaan liiketoimintaympäristöön. Tämä takaa korkealaatuisen ja asiakkaan asiakkaan tietotasoon sopivan sisällöntuotannon. Content Manager on pk-yritysten arkeen sopiva ja kauan toivottu lisäresurssi tuoden sisältömarkkinointiin ammattilaisen näkemyksen ja otteen.

Kenelle?

Yritykselle, jolla on tarve kehittää verkkosisältöjensä vaikuttavuutta myynnin tukena pitkäjänteisesti, mutta ei verkkosisältöihin ja verkon kanaviin perehtynyttä henkilökuntaa.

Monikanavainen sisällöntuotanto

Differon tarjoama Content Manager-palvelu tuo asiakkaalle viimeaikaisimman tiedon verkon eri kanavien hyödyistä ja soveltuvuudesta. Kehitämme ja tuotamme sisältöjä verkkosivustojen ja blogien lisäksi useisiin muihin kanaviin. Kanavat linjataan aina asiakkaan tavoitteiden ja asiakaskunnan verkkokäyttäytymisen mukaan ja asiakkaan liiketoimintaan sopivalla julkaisutahdilla ja -kärjellä.

somekanavat_transparent-610x85

Miksi Content Manager -palvelu?

Sisällöntuotannon ulkoistamisella saat huippuosaamista ja tuloksia täsmätarpeeseen ilman työnantajan riskiä. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, kuukauden irtisanomisajalla. Kuukausimaksu määräytyy sovittujen työtehtävien mukaan.

Palvelun asiakashyödyt:

  • Verkkosisällöt linjataan yrityksen strategiaan ja niitä ylläpidetään sovitusti
  • Erityisesti B2B kontekstiin erikoistuneet sisällöntuotannon ammattilaiset tuottavat laadukkaat teksti-, kuva- ja videosisällöt suomeksi tai englanniksi sovittuihin kanaviin (muut kielet joko tilaavan asiakkaan omien natiivien tai käännöskumppanin toimesta)
  • Avattujen kanavien kanavahallinta ja niiden jatkuva strateginen kehittäminen
  • Muutosvalmius ja kriittinen tulosten tarkastelu
  • Säännöllinen raportointi (esim. sisäisiin palavereihin, mainostoimistoyhteistyön pohjaksi jne.)
  • Verkossa on käytössä selkeästi määritellyt Sisältöpolut®, jotka ohjaavat asiakkaitasi verkossa ja jotka nitovat verkkosisällöt osaksi myynnin työtä

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä ja suunnitellaan tarpeisiinne sopiva palvelu.

Ota yhteyttä