Tehokkuutta verkkosisältöihin sisältöanalyysillä

 

Haluatko parantaa verkkosivuston kautta saatavien liidien laatua tai määrää? Haluatko varmistua siitä, että verkkosisältönne puhuttelevat tärkeimpiä asiakasryhmiänne samalla argumentaatiolla kuin parhaat myyjänne asiakkaitanne tavatessaan?

Sisältöanalyysillä selvität verkkosivuston tuloskunnon ja saat konkreettiset kehitysehdotukset sivuston tehokkuuden parantamiseen.

%

kasvu asiakkaamme oppaan latauksissa sisältöpolkujen kunnostamisen jälkeen heti ensimmäisenä kuukautena

Mitä saat?

  • Tiiviin sisällön ja verkkokäyttäytymisen nykytila-analyysin, jonka avulla saat käsityksen siitä, mitkä ovat sivuston tärkeimmät sisällölliset pullonkaulat.
  • Konkreettiset sisällölliset ja konseptiin liittyvät toimenpide-ehdotukset, joilla pääset heti toimenpiteisiin pullonkauloja suoristamaan ja parantamaan verkkosivustosi vaikuttavuutta ja tehokkuutta.

Miten toimimme?

  1. Haastattelemme avainhenkilöitänne, jotta saamme taustatiedot liiketoimintatavoitteista ja tärkeimmistä asiakasryhmistänne.

2. Perehdymme verkkosivuston analytiikkaan ja havainnollistamme pahimmat ongelmakohdat.

3. Käymme sivuston sisällöt läpi tärkeimpien asiakasryhmien tiedontarpeiden ja kiinnostavuuden näkökulmasta.

4. Teemme kehitysehdotukset miten sivuston tehokkuutta pystyttäisiin parantamaan.

5. Katselmoimme havainnot yhdessä kanssasi.

Sisältöanalyysin avulla on nostettu monta verkkosivustoa uuteen nousuun. Laitetaanko myös teidän?

Ota yhteyttä