Tiedon keruuta, analysointia ja toimenpiteitä verkkoon

Verkossa tapahtuu joka päivä asioita, jotka muuttavat verkkoa ja samalla yrityksen ja organisaation verkkopresensiä. Samalla voi muodostua paikkoja kommenteille, keskusteluille, retwiittauksille ja vaikka blogiaiheille. Verkko muuttuu ja yrityksen tavoiteasiakkaiden maailma muuttuu samalla: he saavat tietoa kilpailijoilta, keskusteluista ja kollegoilta. Tämä tieto on hyvä löytää ja siihen pitää osata ketterästi reagoida, jotta olemme muutoksessa mukana emmekä sen vietävinä.

Web Insight –palvelun avulla markkinointiin saadaan ketterästi analysoituja reagointiehdotuksia siitä, miten verkkopalvelua kannattaa kehittää, mihin suuntaan käyttäjien verkon käyttö on menossa, mitä työkaluja kannattaa hyödyntää sekä mitä alasta keskustellaan verkossa. Kun pieniä muutoksia ollaan valmiita tekemään ketterästi arjessa, suuria verkkosivuston muutosprojekteja tullaan tarvitsemaan entistä harvemmin.

Palvelukuvaus

Web Insight -palvelu pitää sisällään asiakkaan verkkoläsnäolon tarkkailun kuukausittain fasilitointimallilla. Pakettiin kuuluu systemaattinen verkkoläsnäolo (seuratut termit, valitut kanavat), tiedon keräämistä ja analysointia asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelussa ei vain kuunnella toimialan tai asiakkaan mainintoja, vaan laajemmassa perspektiivissä hahmotetaan paikkoja ja tahoja, joita asiakkaan olisi hyvä seurata, mennä mukaan keskusteluihin ja reagoida mainintoihin.

 • Haemme seurantaan toimialanne keskustelut ja aktiivisimmat keskustelijat laajoilla hakusanoilla
 • Asetamme maininnoista hälytykset
 • Kokoamme listaa alan vaikuttajista (Linkedinissä ja Twitterissä)
 • Lähetämme asiakkaalle verkosta saadun tiedon sekä reagointiehdotukset välittömästi. Tämän lisäksi teemme kuukausittaisesta tietomäärästä asiakkaalle yhteenvedot.
 • Tulokset käydään läpi kuukausittaisessa verkkopalaverissa, johon valmistelemme tiiviin esityksen tuloksista sekä käymme läpi verkkomarkkinoinnin tulevaisuuden näkymiä.

Työkalut ja tiedonkeruu

 • Meltwater-seuranta: uutiset, some ja verkko kansainvälisesti
 • Google Analytics + muut ilmaistyökalut

Hyödyt

 • Verkon tarkkailu ja signaalien kerääminen toimii arjessa
 • Asiakkaalla on verkossa oma henkilö
 • Asiakas saa tiedon lisäksi heti toimenpide-ehdotukset
 • Verkko on hallinnassa proaktiivisesti
 • Suuret muutosprojektit jäävät vähemmälle
 • Verkossa toimitaan ketterästi

Hinta: Alkaen 1200 €/kk

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä!