26.07.2017

Perinteinen tapa tehdä markkinointia on yrityslähtöinen: markkinointia suunnitellaan yrityksen omista lähtökohdista ja kalenterivuoden tavoitteista katsottuna. Asiakkaan vuosikello kääntää tämän ajattelun päälaelleen ja varmistaa, että markkinointia tehdään asiakkaan tiedontarpeiden mukaisesti hänen vuodenkiertonsa huomioiden.

Jokainen yritys kaipaa lisää suunnitelmallisuutta markkinointiinsa: kanavien määrän lisääntyminen on lisännyt markkinoinnin pirstaleisuutta myös markkinoinnin suunnittelijan näkökulmasta. Havaintoni on, että mainioita kuukausitoimenpide-kalentereita, toiminta-, markkinointi- ja sisältösuunnitelmia lojuu yritysten verkkolevyillä ja introissa hurjat määrät, mutta jostakin syystä ne jäävät hyödyntämättä. Hienot suunnitelmat vanhentuvat ennen niiden käyttöönottoa tai tehdyt toimenpiteet eivät yksinkertaisesti pure. Pahimmassa tapauksessa suunnitelma ei ole koskaan jalkautunutkaan käytäntöön markkinointiorganisaatiossa. Jos tunnistat tilanteen, tarkista suunnitelmastasi nämä asiat:

  • Oletko tehnyt suunnitelmasi asiakkaan elämässä vuoden mittaan tapahtuvien asioiden mukaisesti vai suunnitellut toimenpiteet ainoastaan oman organisaatiosi kalenterin mukaisesti oman tuoteperheesi ympärille?
  • Erilaisilla asiakkailla voi olla samana ajankohtana erilaiset intressit: Oletko jakanut toimenpiteet erilaisille asiakasryhmille ostajapersoonakohtaisesti? Oletko analysoinut, mistä asioista kyseinen ostajapersoona on kiinnostunut?
  • Jotta suunnitelma tulee oikeasti toteutetuksi, täytyy suunnitelman toimia konkreettisena työkaluna, johon täydennät toimenpiteet. Oletko miettinyt jokaiselle kuukaudelle tavoitteellisen sisältöstrategiasta löydetyn teeman, jonka jalkautat pienemmiksi toimenpiteiksi? Onko suunnitelmassasi osio, johon esimerkiksi kuukausittain on listattu tehtävät toimenpiteet, ei vain suunnitelmaa ”tämä tehdään tammikuussa”?

Jos nämä asiat eivät löytyneet suunnitelmastasi, tilanne on korjattavissa helposti. Siinä missä sisältöstrategia tekee laajemman suunnitelman ja linjaukset sisällöistä ja kohderyhmille suunnatuista viesteistä, oikein suunniteltu asiakkaan vuosikello on konkreettinen käytännön suunnittelutyökalu. Sen avulla voit suunnitella aidosti asiakaslähtöistä markkinointia: vuosikellossa koostat yhteen asiakkaan tärkeimmät hetket vuoden aikana ja mukautat ne omaan markkinointiisi, ei toisinpäin.

Asiakkaan vuosikellon avulla suunnitellaan aidosti asiakaslähtöistä markkinointia. #sisältömarkkinointiClick To Tweet

Esimerkki asiakkaan vuosikellon raamista.

Näin teet toimivan asiakkaan vuosikellon, jolla ohjaat toimenpiteitä asiakaslähtöisesti

  1. Jaa tärkeimmät asiakkaasi ostajapersooniin, jotka kuvaat selkeästi itsellesi ja markkinointitiimillesi.
  2. Rakenna vuosikello kuukausittaiseksi suunnitelmaksi, johon täydennät jokaisen kuukauden aikana olevat seminaarit, tapahtumat, juhlapyhät ja muut kyseisessä kuussa asiakkaalle tärkeät asiat ylös.
  3. Kun olet täydentänyt kuukauden tärkeimmät asiat asiakkaan kannalta, sijoita omaan organisaatioosi liittyvät asiat kalenteriin (uutiskirje, omat tapahtumat, omat arvonnat, mainonta jne.)
  4. Teemoita jokainen kuukausi sisältöstrategiasta löydetyistä teemoista, joista johdat samaan kalenteriin pienemmät toimenpiteet: esimerkiksi sosiaalisen median nostot ja uutiskirjeen sisällöt.
  5. Määritä kanavat, joissa olette läsnä eri ostajapersoonia varten ja suunnittele toimenpiteet kanavissa tarkalla tasolla.
  6. Käy kalenteri kahden viikon välein läpi tiimin kanssa ja PÄIVITÄ sitä jatkuvasti samalla toteuttaen suunnitelmaa. Päivitä kaikki havaitut muutokset, sillä siitä on apua seuraavana vuonna.

Vuosikellon tehtävä on siis ohjailla taktista eli käytännön tekemistäsi: sisällöntuotannossa, sosiaalisen median kanavissa, tapahtumissa, uutiskirjeissä ja mainonnassa. Kaikessa. Ennen kaikkea se antaa ymmärrystä siitä, mitä eri asiakkaat eri ajankohtina haluavat ja tarvitsevat – ja miten yrityksesi tulisi reagoida siihen palvelemalla asiakasta oikeaan aikaan.

Vuosikello on tarkoitettu jatkuvasti eläväksi työkaluksi. Vuosikellossa parasta on, että se on joka vuosi hyvin samankaltainen asiakkaillasi – ensimmäisen vuoden jälkeen laadullistat toimintaasi aina vain asiakaslähtöisemmäksi ja mukautat viestisi ajankohtaiseksi.

Vinkki: Joulu tulee joka vuosi! Tyypillisesti joulun alla asiakkaillasi on tarve saada omat myyntitavoitteensa täytettyä ja muutenkin maailma valmiiksi.

Kuinka varaudut tähän omassa markkinoinnissasi?

Sukella syvemmälle asiakaslähtöiseen sisältömarkkinointiin