28.04.2017

Mistä lähtökohdista verkkosivuston uudistus lähtee liikkeelle? Esittelen tässä blogissa kolme vaihtoehtoista mallia eri tilanteessa olevien yritysten verkkosivustojen uudistuksen tueksi. Se, mitä yritys verkkopalvelu-uudistuksella tavoittelee, määrittelee sen, millainen itse uudistusprojekti on ja mikä itse asiassa projektin aikana muuttuu.

1. Uusi strategia, laajempia liiketoiminnan muutoksia tai merkittävä yrityskauppa

MUUTOKSEN LÄHTÖKOHTA:
Yritystasoinen sisältöstrategiatyö ja verkkosivuston sisältölähtöinen konsepti sitouttaa oman henkilöstön, sidosryhmät ja asiakkaat.

2. Julkaisujärjestelmä on jäänyt vanhaksi

  • Tekninen alusta ei mahdollista ketterää verkkosivuston ylläpitoa
  • Verkkosivustolle halutaan uusia toiminnallisuuksia, joita on vaikea toteuttaa vanhaan
  • Verkkosivustoa on hankala päivittää tai sisältöpuolelle ei oikein ole ideoita tai paikkaa niille

MUUTOKSEN LÄHTÖKOHTA:
Vaikka tekninen muutostarve laittaa muutoksen liikkeelle, käytä mahdollisuus hyväksesi. Tee uudistuksesta toimintaanne parhaiten tukeva, sisällöllinen uudistus.

3. Myynti tarvitsee markkinoinnin tukea verkossa

  • Haluatte vielä verkkosivuston sille kuuluvaan asemaan staattisesta esitteestä kohti integroitua myynnin tukea
  • On tarve rakentaa ajatusjohtajuuden, myynnin tuen ja asiakaspalvelun polut tärkeimmille kohderyhmillenne ja palvella, ymmärtää ja oppia kohderyhmistänne verkossa
  • Mietitte ja olette kenties tehneet päätöksen markkinoinnin automaation käyttöönotosta

MUUTOKSEN LÄHTÖKOHTA:
Rakenna verkkosivuston pohjaksi kohderyhmiä kiinnostavat sisältöpolut. Niillä ohjaat uusia sekä olemassa olevia asiakkaitanne ja verkostovaikuttajia kohti yrityksenne tarjoamaa.

Verkkosivustouudistuksen resursointi

Olitte missä näistä tilanteista tahansa, hyvä linjaus on se, että varaat verkkosivustouudistuksen suunnitteluun ja sisältöihin 75 % koko projektista: ajankäytöstä ja budjetista. Näin varmistat, että verkkosivustosi sisältö aidosti palvelee asiakkaitasi ja liiketoiminnallisia tavoitteitasi.

Kohderyhmä liikkuu sisällön perässä, sillä myyt, vakuutat, innostat, kasvatat ja laajennat seuraaja- ja ostokuntaa. Verkkovaikuttavuutta ei voi ostaa verkkosivustouudistuksen jälkeen Googlelta, hakusananikkareilta tai analytiikkafirmalta. Te luotte pohjan vaikuttavuudellenne verkkosivuston suunnittelun ja sanoman linjaamisen aikana.

Uskalla lähteä uudistuksen tielle uudella, asiakaslähtöisellä mallilla, sillä vanha ei todellakaan toimi!

Kerro meille, millainen uudistuksen lähtökohta teillä on – autamme mielellämme!