18.12.2018

Wärtsilä tunnetaan globaalina merenkulkualan yrityksenä. Miten vakaata kasvua tekevä suuryritys ottaa yhä vankempaa jalansijaa energia-alalla? Markkinointijohtaja Ninna Arponen kertoo, että Wärtsilän ajatusjohtajuuskonsepti Path to 100% on iso panostus uusiutuvien energiavarojen hyödyntämiseen teollisuuden eri aloilla. Wärtsilän visiona on saada 100% sähköstä tuotettua uusiutuvilla energialähteillä.

– Me Wärtsilässä haluamme edistää uusiutuvien energiamuotojen kuten tuulen ja aurinkovoiman hyödyntämistä yhdessä joustavan tuotantokapasiteetin kanssa. Olemme asian kanssa liikkeellä tosissamme ja globaalisti, Arponen kertoo.

– Tavoitteemme on, että Path to 100% olisi yhteinen visio Wärtsilällä ja asiakaskunnallamme. Ymmärrämme hyvin, että maailman maat ovat eri tilanteissa asian kanssa ja haluamme siksi panostaa tutkimus- ja selvitystyöhön, joka auttaa yhteisen vision toteutumisessa.

Yhtiö mallintaa eri maiden osalta optimaalisia polkuja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä. Tällä hetkellä Wärtsilä on luomassa energia-alan vaikuttajista tiivistä yhteisöä, jotta alan tunnetuimmat vaikuttajat pääsevät keskustelemaan aiheesta.

– Uskomme vahvaan keskustelukulttuuriin ja meillä on hieno mahdollisuus edistää energia-alan keskustelua ja uusien vaihtoehtojen analysointia. Etsimme uusia kestäviä ratkaisuja ja edistämme yhteistä visiota pitkällä tähtäimellä, Arponen summaa.

 

Tule kuulemaan Wärtsilän konseptista, sen synnystä ja eri vaiheista Superpäivään!

Lue lisää Wärtsilän Path to 100% -konseptista