18.12.2018

Wärtsilä tunnetaan globaalina merenkulkualan yrityksenä. Miten vakaata kasvua tekevä suuryritys ottaa yhä vankempaa jalansijaa energia-alalla? Markkinointijohtaja Ninna Arponen kertoo, että Wärtsilän ajatusjohtajuuskonsepti Path to 100% on iso panostus uusiutuvien energiavarojen hyödyntämiseen teollisuuden eri aloilla. Wärtsilän visiona on saada 100% sähköstä tuotettua uusiutuvilla energialähteillä.

– Me Wärtsilässä haluamme edistää uusiutuvien energiamuotojen kuten tuulen ja aurinkovoiman hyödyntämistä yhdessä joustavan tuotantokapasiteetin kanssa. Olemme asian kanssa liikkeellä tosissamme ja globaalisti, Arponen kertoo.

– Tavoitteemme on, että Path to 100% olisi yhteinen visio Wärtsilällä ja asiakaskunnallamme. Ymmärrämme hyvin, että maailman maat ovat eri tilanteissa asian kanssa ja haluamme siksi panostaa tutkimus- ja selvitystyöhön, joka auttaa yhteisen vision toteutumisessa.

Yhtiö mallintaa eri maiden osalta optimaalisia polkuja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisessä. Tällä hetkellä Wärtsilä on luomassa energia-alan vaikuttajista tiivistä yhteisöä, jotta alan tunnetuimmat vaikuttajat pääsevät keskustelemaan aiheesta.

– Uskomme vahvaan keskustelukulttuuriin ja meillä on hieno mahdollisuus edistää energia-alan keskustelua ja uusien vaihtoehtojen analysointia. Etsimme uusia kestäviä ratkaisuja ja edistämme yhteistä visiota pitkällä tähtäimellä, Arponen summaa.

Lue lisää Wärtsilän Path to 100% -konseptista