21.06.2018

Vau, Differo mentoroi syksyllä 2018 Laurea-ammattikorkeakoulun Business Design #ThesisHack -sprinttiä! 10 tradenomi- ja restonomiopiskelijaa tekee liiketoimintamuotoilun opinnäytetyöt kolmessa viikossa. Laurea järjestää tämän kokeilun ensimmäisenä Suomessa.

Sisältömarkkinointi muuttaa tapaa viestiä arvolupauksesta

Mitä yhteistä on sisältömarkkinoinnilla ja Business Designilla? Paljonkin. Digitalisaatio muuttaa yritysten toimintaa kaikilla rintamilla ja markkinointi on yksi niistä. Toimimme muutosagentteina, joiden työ vaikuttaa laajalti yrityksen palveluprosesseihin. Muutamme tapaa, jolla yritykset viestivät asiakkailleen tuotteensa ja palvelunsa hyödyistä ja arvolupauksesta. Juuri siinä sisältömarkkinointi ja liiketoimintamuotoilu tukevat ja täydentävät toisiaan.

Liiketoimintamuotoilun ytimessä asiakasymmärrys

Tänä päivänä uusien liiketoimintamallien innovointi perustuu vahvasti asiakasymmärrykseen. Mitä tuotteen tai palvelun tuleva käyttäjä aidosti tarvitsee, mitä arvostaa ja mikä häntä motivoi? Miksi hän ostaisi sen palvelun juuri tältä yritykseltä? Differo esittää samoja kysymyksiä sisältöstrategiaprojekteissaan, joissa aina haastattelee asiakkaan asiakkaita ja asiantuntijoita.

Differo kokeilee rohkeasti uutta menetelmää

Differon sisältöstrategi Iana Vesa toimii #Business Design #ThesisHackin mentorina.  Iana on kokenut markkinoinnin ja palvelumuotoilun osaaja, jolla on takana useita palvelukonseptointiprojekteja. Kolmen viikon aikana syyskuussa 2018 hän mentoroi ja ohjaa opiskelijoita yhdessä Laurea AMK:n lehtori Kati Tawastin kanssa.

Mitä #Business Design #ThesisHackissa tapahtuu?

#ThesisHackin ensimmäisen viikon aikana opiskelijat syventyvät asiakasymmärryksen hankintaan laadullisin menetelmin. Opiskelijat valitsevat minkä yritysten edustajia he haastattelevat ja minkä palvelun liiketoimintamalleja ryhtyvät kehittämään. He käyttävät monipuolisesti muitakin laadullisia kehittämismenetelmiä, kuten havainnointia, benchmarkingia, netscoutingia.

Toinen viikko on varsinainen #ThesisHack-viikko. Kaikki opiskelijat työskentelevät intensiivisesti yhdessä maanantaista perjantaihin. Design Sprintin aikana he määrittelevät ja päättävät tutkimusongelmansa, ideoivat ja konseptoivat ratkaisuja, valmistavat ja testaavat prototyyppejä.

Kolmannella viikolla opiskelijat analysoivat ja visualisoivat tuloksia sekä esittelevät ne arviointiseminaarissa. Olemme innoissamme tästä kokeilusta ja odotamme mielenkiintoisia tuloksia. Uskomme myös oppivamme itsekin siitä jotain uutta, mitä voimme soveltaa omassa toiminnassamme.

Differon ja Laurean yhteistyö monipuolistuu

Differolaiset ovat jo useamman vuoden ajan vierailleet Laurea-ammattikorkeakoulussa luennoimmassa sisältöstrategiasta ja sisältömarkkinoinnista muun muassa digitaalisen markkinoinnin kursseilla. On mukava huomata, että kun Differon osaaminen vahvistui viime aikana useilla palvelumuotoilun ammattilaisilla, yhteistyö Laurean kanssa laajeni uusille alueille. Laurea-ammattikorkeakoulussa on kenties Suomen monipuolisin palvelumuotoilun opintotarjonta sekä AMK– että YAMK-tutkinnoissa. Liiketoimintamuotoilu on seuraava taso, jolle ala on vahvasti menossa.

Lue Laurean tiedote Business Design #ThesisHackista tästä linkistä.