28.04.2018

Differon henkilöstö täydentää osaamistaan väkevällä kädellä: kouluttaudumme palvelumuotoilun, johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen sekä myynnin alueilla. Differon toimitusjohtaja Katri Tanni painottaa laajan, monialaisen ja alati päivittyvän osaamisen tärkeyttä asiakas- ja sidosryhmälähtöisissä sisältöstrategiatöissä.

– Sisältöstrategia muuttaa yritysten markkinointi- ja myyntikulttuuria. Sen avulla osallistamme yrityksen eri toiminnot sanoittamaan asiakkaan matkaa ja tuomaan yrityksen asiakkaalle luomaa arvoa näkyväksi. Tämä luo painetta etsiä uusia, entistä asiakaslähtöisempiä työtapoja. On selvää, että ihmiset tekevät muutoksen, Tanni terävöittää.

Palvelumuotoilu sisältöstrategian tukena

Sisältöstrategit Riikka Seppälä ja Iana Vesa hankkivat lisää osaamista palvelumuotoilun saralla Lapin yliopistosta ja Laurea AMK:sta. Seppälän mukaan opinnot antavat syvyyttä ja monialaisia näkökulmia asiakaslähtöisten ajattelu- ja toimintamallien juurruttamisesta osaksi asiakasyritysten kasvustrategioita.

– Opinnot ovat auttaneet myös uudella tavalla ymmärtämään palvelumuotoilun ja markkinoinnin keskinäistä suhdetta ja niiden merkittävää roolia liiketoiminnan kehittämisessä. On ollut kiinnostavaa havaita kymmeniltä eri toimialoilta, ja sekä yksityisen että julkisen sektorin toimijoiden edustajilta, kuinka samankaltaisten, asiakas- ja kohderyhmäajattelun parempaan ymmärrystä edellyttävien haasteiden parissa kaikki kamppailevat toimialasta ja organisaation koosta riippumatta, Seppälä sanoo.

Seppälä ja Vesa näkevät, että liiketoiminnan muotoilujohtamisen opintojen käytännönläheiset ja aitoihin yrityscaseihin pohjautuvat harjoitustyöt ovat opettaneet hyödyntämään muotoilijan työkalupakin erilaisia ja hyvin käytännönläheisiä menetelmiä asiakasymmärryksen kerryttämisen, strategisten suuntaviivojen mallintamisen, työpajojen tuloksellisen fasilitoinnin ja asiakasorganisaatioiden yhteiskehittämisen tueksi.

Johtamisen kehittäminen tukee muutosvalmennustamme

Miten organisaatiot muuttuvat digiajassa, kun hierarkiaa puretaan tai kun siilomaiseen organisaatioon olisi hyvä saada vertikaaliasia toimintoja, jotta tieto liikkuisi paremmin? Differon Katri kouluttautuu Management Institute Finlandin JET Leadership-tutkinnossa.

– Olemme yhä vahvemmin tekemisissä muutosjohtamisen kanssa asiakasorganisaatiomme rinnalla.  Sisältöstrategiatyö synnyttää usein uusi ajatuksia esimerkiksi siitä, miten myynti ja markkinointi tekevät yhteistyötä. Tämän työn tueksi hankin lisää osaamista teoriatasolla MIF:istä, Tanni sanoo.

Osaamista digiajan muutokseen ja verkkoliiketoiminnan kehittämiseen

Sisältöstrategi Paula Savonen opiskelee parhaillaan digiajan muutosjohtamista, asiakaskokemuksen kehittämistä ja näihin liittyviä työkaluja Laurean, Helian ja Metropolian yhteisessä vuoden mittaisessa Digitekijä Fast Track -koulutusohjelmassa.

– Halusin mukaan koulutusohjelmaan, joka tuntui sopivan konkreettiselta ja sellaiselta, josta voin suorana ammentaa uusia näkemyksiä ja työkaluja asiakkaiden tueksi. Koulutuksen kautta rakentuva verkosto on minulle erittäin arvokas: mukana on todella kokeneita ja osaavia tekijöitä aina pörssiyhtiöiden IT-johdosta suunnittelijoihin.

Vuoden mittainen koulutusohjelma on Master-tason koulutus, jonka voi myöhemmin halutessaan lukea osaksi ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

– Tajusin yhtäkkiä, että saatan yliopistotutkinnon lisäksi saada joskus toisetkin maisterin paperit käteen, vaikka työ on vienyt mennessään ja ajattelin, että opinnoille ei olisi aikaa.

B2B-myynnin muutos: asiakkaan ostoprosessin ymmärrys ja tuki 

Differon uusi myynnin tekijä, Kati Järvinen täydentää osaamistaan suorittamalla ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Tampereen AMK:ssa kansainvälisen myynnin ja myynnin johtamisen koulutusohjelmassa. B2B myynnin muutoksen asiantuntijaksi kouluttautuva Kati painottaa, että modernin myynnin aikakaudella tulee reagoida ja vastata asiakkaan muuttuneeseen tapaan ostaa.

– Digitalisaation myötä asiakkaalla on käytettävissään ennätyksellinen määrä tietoa ja hän tekee paljolti itsenäistä matkaa kohti ostopäätöstä – eritoten verkossa! Siksi aidosti hyödylliselle, helppolukuiselle ja asiakkaan tarpeita parhaiten palvelevalle sisällölle on akuutti tarve. Nykypäivän menestyvät yritykset huolehtivat, että yrityksen sisältöstrategia on hiottu tukemaan ja kasvattamaan myyntiä.  Myös myynnin mitattavuus osana prosessia on ensiarvoisen tärkeää.

Katso lisää meistä differolaisista!