07.03.2017

Tehtäväni on tuoda johtoryhmille ja markkinoinnin tekijöille selkeä näkemys asiakkaanne ostomatkasta, liiketoiminnan yhteydestä markkinointiinne. Roolini on haastaa yrityksiä kohtaamaan asiakkaansa digitaalisilla kanavilla ja linjata kasvua tuottavat toimenpiteet RoadMapiksi. Olen parhaimmillani keskusteluttamassa ja haastamassa asiakkaan tiimiä jonka kautta saadaan luotua yhteinen ymmärrys yrityksen asiakkaiden ostoprosessista.

Osaamisalueitani ovat: Johdon näkemyspajat markkinoinnin suuntaamisesta, sisältöstrategiatyön vetäminen ja jäsentäminen jatkon työvaiheiksi. Digitaalisen markkinoinnin kehittäminen asiakaslähtöiseksi.

Tuloksia:

  • Istekki Oy: Henkilöstön sitouttaminen ja markkinoinnin nostaminen koko organisaation asiaksi
  • Vexve Oy: Sisältöstrategian avulla asiakasymmärryksen kehittäminen organisaatiossa
  • Metsäpalvelualan toimijan sisältöstrategiatyön vetäminen – henkilöstön sisäinen sitoutuminen sisältöihin ja verkkopalvelun kävijämäärien kasvattaminen (oma henkilöstö) vuodessa + 247 %
  • A-Insinöörit-konsernin markkinoinnin ulkoistusprojektin suunnittelu
  • Honkajoki Oy:n kansainvälisen kohderyhmän löytäminen verkkopalvelusisältöjen avulla ja kansainvälisen liiketoiminnan mahdollistaminen

Yrityksen pitää suunnata ajatukset ja toimet asiakkaisiinsa ja rakentaa markkinointi heidän kauttaan – se tehdään asiakasta ymmärtäen ja auttaen digitaalisesti ja tämä tuo onnistumisia nyt ja tulevaisuudessa!