07.03.2017

Tehtäväni on tuoda johtoryhmille ja markkinoinnin tekijöille selkeä näkemys asiakkaanne ostomatkasta, asiakkaan yhteydestä markkinointiin ja myyntiin. Roolini on haastaa yrityksiä kohtaamaan asiakkaansa digitaalisilla kanavilla ja linjata kasvua tuottavat toimenpiteet RoadMapiksi. Olen parhaimmillani keskusteluttamassa ja haastamassa asiakkaan tiimiä jonka kautta saadaan luotua yhteinen ymmärrys yrityksen asiakkaiden ostoprosessista, nyt ja tulevaisuudessa.

Osaamisalueitani ovat: Johdon näkemyspajat markkinoinnin suuntaamisesta; asiakasmatkan luominen jatkon työvaiheiksi, prosesseiksi ja hankkeiksi yrityksen muutostilanteissa; digitaalisen markkinoinnin kehittäminen asiakaslähtöiseksi.

Tuloksia:

  • Istekki Oy: Henkilöstön sitouttaminen ja markkinoinnin nostaminen koko organisaation asiaksi
  • Vexve Oy: Sisältöstrategian avulla asiakasymmärryksen kehittäminen organisaatiossa
  • Metsäpalvelualan toimijan sisältöstrategiatyön vetäminen – henkilöstön sisäinen sitoutuminen sisältöihin ja verkkopalvelun kävijämäärien kasvattaminen (oma henkilöstö) vuodessa + 247 %
  • A-Insinöörit-konsernin markkinoinnin ulkoistusprojektin suunnittelu
  • Pohjoismaiden laajuisen, pörssiyrityksen sisältöstrategiatyön konsultointi
  • Suomalaisen vientijätin digitaalisen asiakkusmatkan mallintaminen
  • Honkajoki Oy:n kansainvälisen kohderyhmän löytäminen verkkopalvelusisältöjen avulla ja kansainvälisen liiketoiminnan mahdollistaminen

Yritykset jotka haluavat säilyä elinvoimaina ja kasvaa, tulee suunnata ajatukset ja toimet asiakkaisiinsa ja rakentaa läsnäolonsa heidän kauttaan – se tehdään asiakasta ymmärtäen ja auttaen digitaalisesti ja tämä tuo onnistumisia nyt ja tulevaisuudessa!