14.08.2017

Olen päätynyt nykyiseen työhöni loputtomasta rakkaudesta tarinoihin ja niiden voimaan. Saattaa tuntua, että tarinallisuutta toitotetaan nyt joka tuutista, mutta aivan syystä. Minä uskon, että ihmisillä on taustastaan ja kulttuuristaan riippumatta sisäsyntyinen tarve kertoa, kuulla, nähdä ja jakaa tarinoita. Parhaimmillaan tarinat täyttävät vastaanottajan tiedontarpeen ja koskettavat myös tunnepuolta, joista molemmat ovat merkittävässä roolissa ostopäätöksen syntymisessä. Siksi tarinat toimivat niin hyvin markkinoinnissa.

Taustaltani olen kääntäjä ja yrittäjä – varsin tehokas yhdistelmä sisältömarkkinoinnin maailmassa.  Yrittäjänä olen kerryttänyt monipuolista asiakasymmärrystä ja vankan projektinhallinnan taidon Kääntämisen opinnot ja työkokemus ovat kasvattaneet sisällöntuotannossa oleellista kohderyhmäajattelun taitoa. Näppäimistöltäni on lähtenyt lukematon määrä erilaisia tekstejä niin kääntäjän, kielenhuoltajan kuin sisällöntuottajan roolissa, ja jokainen niistä on auttanut minua syvällisemmin hahmottamaan, millainen ilmaisu ja kerronta tuottaa parhaan lopputuloksen tavoitteeseen nähden. Ja toki autan sinua näkymään verkossa luontevasti myös englannin kielellä.

Minun tehtäväni Differossa on saada markkinointisijoituksesi poikimaan tulosta puhuttelevien sisältöjen avulla. Sisältöstrategia voi tuottaa tuntuvaa tulosta vasta siinä vaiheessa, kun se jalkautetaan asiakkaiden keskuuteen vaikuttavien, kohdennettujen tarinoiden muodossa. Miten se sitten käytännössä tapahtuu?

  • Siirrän sisältöstrategian käytäntöön puhuttelemalla siinä määriteltyjä asiakaspersoonia.
  • Kirjoitan organisaationne arvot ja vision brändiä tukeviksi tarinoiksi.
  • Keskityn olennaiseen – eli asioihin, jotka tuottavat arvoa asiakkaillesi.
  • Rakennan tunnistettavaa ja johdonmukaista tarinaa kaikissa markkinointikanavissa.
  • Sukellan uteliaisuudella ja tarmolla aiheeseen kuin aiheeseen ja pidän korvat höröllä – vain niin pääsee toimialaymmärryksen ytimeen ja asiakkaidesi saappaisiin.