Suvi Johansson

Näkemykseni mukaan sisältömarkkinointi on liima, joka sitoo yhteen yrityksen keskeisiä toimintoja: markkinoinnin, viestinnän, myynnin ja asiakaspalvelun tarjoten näin yrityksen asiakkaille yhdenmukaisempaa asiakaskokemusta. Sisällöillä, jotka vastaavat asiakkaiden tai loppukäyttäjien tarpeisiin ja tunteisiin, voi vaikuttaa vahvasti yrityksen kasvuun, kansainvälistämiseen tai vaikkapa uuden liiketoiminnan tehokkaaseen pystyttämiseen.

Aloitan Differon uutena toimitusjohtajana ja partnerina 1.2.2019 Katrin keskittyessä asiakaskonsultointitöihin.

Vahvuuksiani ovat:

  • Kokemusta erilaisista liiketoimintamalleista ja -aloista
  • Markkinoinnin, myynnin ja asiakaskokemuksen osaaja
  • Kokemusta kasvuyrityksen johtotehtävistä
  • Laajat verkostot
  • Halua kehittää Differoa vastaamaan entistäkin paremmin asiakkaiden tarpeita

Ota yhteyttä!

 

Puhelin: 0405940517

Sähköposti: suvi.johansson@differo.fi

Ollaan yhteydessä!