21.02.2018

Miten vastasyntyneiden henkistä hyvinvointia voidaan taata vielä paremmin? Miten suomalainen teknologiaosaaminen löytää asiakkaat maailmalta voidakseen työllistää lisää suomalaisia? Miten maamme luonto pysyy puhtaana? Entä maaperä Intiassa ja Afrikassa? Miten Kaukoidässä voisi rakentaa kestävämpiä rakennuksia maanjäristysalueille? Miten ikäihmisten lihaskuntoa pidetään yllä? Miten maksuliikenne automatisoidaan tehokkaammaksi?

Me Differossa olemme etuoikeutetussa asemassa päässeet tutustumaan intohimolla rakennettuihin suomalaisiin menestystarinoihin. Kasvu, onnistuminen tai uuden alueen valtaaminen ei tapahdu hetkessä. Se vaatii sisua, sitkeyttä, näkemystä, rohkeutta, päätöksiä ja kykyä priorisoida.

Olemme alkuvuodesta palanneet Differossa perimmäisten kysymysten äärelle. Millaisia me differolaiset olemme, mikä meitä yhdistää ja mitkä osat niistä ovat Differon DNA:ta? Sen tiedämme, että meitä yhdistää vahva halu tehdä hyvää: asiakkaillemme, toisillemme ja sidosryhmillemme. Työssämme empatia, kuuntelu ja näkemysten rakentaminen mahdollistavat kestäviä siteitä ja onnistumisia – sekä tuloksia.

Kasvuun tarvitsemme joukkovoimaa, joka katsoo samaan suuntaan. Me autamme, joustamme ja heittäydymme silloin kun asiakkaalla on tarve, tai kun tilanne elää. Tätä varten on oltava yhteinen visio, jonka aina luomme asiakkaan kanssa yhdessä yhteistyön alussa. Ilman tätä visiota pitkänajan tavoite saataa hajota sirpaleiksi, työsuoritteiksi ja liian löyhäksi yhteydeksi.

Parhaat joukkueet menestyvät, kun vastuuta jaetaan kaikille tasapuolisesti. Me differolaiset muodostammekin arjessa joukkueita kaiken aikaa erilaisten asiakasorganisaatioiden kanssa. Kyky tulla toimeen hyvin monenlaisten ihmisten ja tilanteiden kanssa onkin differolaisten vahvuus. Meille on rikkaus että saamme kokea erilaisia tilanteita alan parhaiden ammattilaistiimien kanssa.

  • Kiitos sinulle rakas differolainen – ilman sinua yrityksen yhteinen tarina olisi kovin erilainen.
  • Kiitos teille asiakkaamme siitä, että saamme rakentaa kasvua ja tulevaisuutta kanssanne.
  • Kiitos sidosryhmille, sparraajillemme ja kaikille tukijoillemme: te rikastatte matkaamme arvokkailla opeilla ja näkemyksillänne.

Myös vuonna 2017 olemme saaneet olla asiakkaidemme kasvussa mukana: siksi viime vuosi oli myös meille hyvä vuosi. Etenimme jälleen omalla oppikäyrällämme monta askelta eteenpäin. Mutta matka on vasta alussa: pohjoismaissa ja maailmalla riittää tekemistä valitsemallamme alalla, joka tuottaa hyvinä tuloksina meille kaikille hyvää.

Differon vuosi lukuina

  • Liikevaihto n. 1,2 M€
  • Liikevaihdonkasvu 45 %
  • Liikevoitto 9 %
  • Henkilöstö 12
  • Toimipaikat 3