Ruduksen Kotipolku - tukena rakentamisen kaikissa vaiheissa

 

Rudus Kotipolku on rakentamisen verkkopalvelu, josta kuluttaja löytää parhaat ideat ja vinkit erilaisten betoni- ja kivituotteiden oikeanlaiseen ja kestävään käyttöön. Kotipolun sisällöt auttavat asiakasta niin ideoinnissa kuin käytännön suunnittelussa ja toteutuksessakin. Yli 80% käyttäjistä suosittelee kotipolkua!

KLIKKAA TÄSTÄ KOTIPOLULLE >>

 

LÄHTÖKOHDAT

 • Rakentaminen ja pihan perustaminen ovat isoja ponnistuksia ja usein asia, jotka tehdään vain kerran elämässä, tai ainakaan harvoin lyhyen ajan sisällä uudestaan
 • Asiat ovat vaikeita ja uusia, ja lähes jokainen valinta vaikuttaa muihin valintoihin
 • Puolueetonta asiantuntijamateriaalia on saatavilla vähän
 • Hyödyllinen, asiakasta aidosti auttava sisältö on ollut pirstaloituneena eri verkkopalveluihin ja vaikea löytää
 • Haluttiin kehittää verkkopalvelu joka aidosti hyödyttää asiakasta – tavoitteena että asiakas löytää tarvitsemansa tiedon yhdestä paikasta & helposti
 • Haluttiin luoda palvelu jossa sisältöjä on helppo kuluttaa, ja että tuotteita on helppo ostaa verkkokaupasta

STRATEGIA

 • Kotipolun kehittäminen aloitettiin sisältöstrategiatyöllä, jossa määriteltiin motiiviperustaiset kohderyhmät ja niiden tiedon tarpeet.
 • Asiakkaan tiedontarpeiden pohjalta rakennettiin kohderyhmille sisältöpolut, joiden avulla pystytään tuottamaan asiakasta hyödyttävää sisältöä eri ostoprosessin vaiheisiin

RATKAISU & TOTEUTUS

 • Kotipolusta kehitettiin verkkopalvelu, jossa tarjotaan laajasti eri rakentamisen vaiheisiin ohjeistavaa sisältöä
 • Asiakas voi rajata sisältöä omien tarpeidensa ja tilanteensa mukaan, selkeästi ja intuitiivisesti
 • Luotiin ylätason ryhmittely rakentamisen eri vaiheista. Asiakas tarvitsee erilaista tietoa ja erilaisia yhdistelmiä tuotteista tehdessään maanrakennustöitä, perustaessaan taloa ja laittaessaan pihaa. Kun konseptiin yhdistettiin vielä asiakasmatka, syntyi navigointirakenne, jossa edetään tekemällä valintoja oman työvaiheen, tiedontarpeen tai rakennuskohteen mukaan.
 • Aikaisemmin sisällöillä puhuteltiin isoja yhtiöitä, nyt sisältöjen kerronnallinen tyyli on kevennetty lähemmäs rakentajaa. Rudus ja sen sisällöntuottamiseen osallistettavat asiantuntijat ovat edelleen vahvoja asiantuntijoita alallaan, mutta nyt rakentamista suunnittelevia asiakkaita puhutellaan heille tutummalla puheenparrella ja suoraan heidän omien tilanteidensa kautta
 • Sisällöt myös johdattavat asiakasta eteenpäin miettimään oleellisia samaan tai seuraavaan työvaiheeseen liittyviä asioita: esimerkiksi suunnittelemaan pihaa jo maanrakennusvaiheessa, koska sillä tavalla asiakas säästää kustannuksissa
 • Asiakkaita ohjataan Kotipolulle ja Kotipolun sisältöä tuetaan sosiaalisen median kanavissa, pääasiassa Pinterestissä ja Facebookissa
 • Kotipolun julkaisun myötä asiakkaille alettiin lähettää myös kuukausittainen uutiskirje, jossa asiakkaille tarjotaan ajankohtaista tietoa ja vinkkejä rakentamiseen ja pihan perustamiseen
 • Ostamisen tukena Kotipolulla ja verkkokaupassa on aktiivisella myyntikaudella (kesäaikaan) käytössä myös chat-palvelu

TULOKSET

Kotipolku on ollut toiminnassa vuoden, ja tulokset ovat jo tähän mennessä vaikuttavat:

 • Syksyllä 2017 toteutettuun asiakaskyselyyn vastanneista Kotipolun käyttäjistä 87% suosittelisi tai on suositellut palvelua ystävilleen
 • Kasvu verkkoasiakkuuksissa sellaisina ajankohtina kun myyntipisteet ovat kiinni
 • Palaute asiakasrajapinnassa toimivilta myyjiltä on ollut palautetta että palvelu toimii myynnin tukena: asiakaskohtaamisessa huomaa että asiakkaat ovat perehtyneet asioihin verkossa ja ovat paremmin kartalla tarpeistaan sekä tuotteista. Tämä nopeuttaa myyntiprosessia
 • Kotipolku-verkkopalvelu tukee markkinoinnin päivittäistä tekemistä: pystytään toteuttamaan kohdennetumpia markkinointitoimenpiteitä kun asiakkaat voidaan ohjata juuri heidän tilanteeseensa sopiviin sisältöihin
 • Palvelu innostaa organisaation sisällä: asiantuntijat osallistuvat sisällön tuottamiseen ja esimerkiksi maisemasuunnittelijat ovat ottaneet uudenlaisen digitaalisen palvelun ilolla vastaan

TYÖN SUUNNITTELUSTA VASTANNEET YRITYKSET: 

 • Konsepti: Differo & Rudus
 • Graafinen suunnittelu: Pasi Tuomaala

TYÖN TOTEUTUKSESTA VASTANNEET YRITYKSET:

 • Sisällöt: Rudus & Differo
 • Tekninen toteutus: e21