22.01.2018

Paytrailin tietopankki tarjoaa verkkokauppaa suunnittelevalle, perustavalle tai pyörittävälle kauppiaalle laadukkaita ja ilmaisia oppaita, joiden avulla onnistua alusta alkaen ja parantaa verkkokauppansa tehokkuutta.

Oppaat kattavat:

 • verkkokaupan perustamisen
 • myynnin ja markkinoinnin
 • optimoinnin
 • kehittämisen
 • sekä maksuliikenteen

TUTUSTU PAYTRAILIN TIETOPANKKIIN >>>

 

LÄHTÖKOHDAT

Paytrail halusi myyntiputkeensa lisää kontakteja, joita kasvattaa kohti asiakkuutta. Samalla yritys halusi kasvattaa asiantuntijamielikuvaansa verkkokauppa-alalla. Näiden lisäksi Paytrail halusi aidosti auttaa suomalaisia verkkokauppa-alan toimijoita kohti menestystä, niin olemassaolevia asiakkaita kuin muitakin alalla toimivia. Paytraililaisten näkemyksen mukaan suomalaisten verkkokauppojen menestys ajaa koko verkkokauppa-alaa ja siihen liittyviä toimijoita eteenpäin.

STRATEGIA

Sisältöstrategiaa on tehty Paytraililla sisäisesti yli viisi vuotta ja kehitetty vuodesta toiseen. Paytrailin sisältöstrategia perustuu kolmeen eri ostajapersoonaan, joille mietitään sisältöjä ostopolun eri vaiheisiin. Tärkeää on, että kaikki sisällöt ovat palvelevia ja laadukkaita, sillä yritys ei usko pikavoittoihin tai siihen, että ihmisten auttamisnäkökulma unohtamalla tehtäisiin tulostakaan.

Differon ja Paytrailin yhteistyön vahvuus on se, että Differon ihmiset ymmärtävät hyvin Paytrailin strategiaa ja toteuttavat tuon strategian osia todella saumattomasti. Avoimella keskustelulla Paytrailin ja Differon välillä strategiasta, tavoitteista ja toteutuksesta saadaan hyvin toimiva prosessi ja hyviä tuloksia.

RATKAISU & TOTEUTUS

Oppaat ja raportit on valittu yhdeksi Paytrailin sisällön kulmakivistä, joita tuotetaan ajankohtaisuuden sekä asiakkaiden palvelutarpeen perusteella 3-5 kpl/vuosi. Paytrailin oppaat eivät ole vain yksittäisiä juttuja vaan ne palvelevat verkkokauppiaita kokonaisuutena tarjoten tietoa ja apua verkkokaupan eri vaiheisiin.

Oppaiden suunnittelu- ja tuotantoprosessi:

 • Paytrail suunnittelee seuraavan vuoden sisältöteemat mm. yrityksen strategian, liiketoiminnallisten tavoitteiden ja alan trendien pohjalta, ja pohtii niihin liittyen raporttien ja oppaiden aiheita.
 • Paytrailin markkinointitiimi arvioi edellisen vuoden oppaiden toimivuutta.
 • Kukin opas tai raportti suunnitellaan yhdessä ylätasolla, mistä aiheesta se tehdään, mille kohderyhmälle, millä aikataululla ja keitä haastatellaan oppaaseen asiantuntijoina ja esimerkkeinä
 • Differo haastattelee sovitut henkilöt ja luo oppaan konseptin, joka katselmoidaan yhdessä
 • Konseptin täsmennysten jälkeen Differo kirjoittaa oppaan ensimmäisen version, joka katselmoidaan yhdessä
 • Muokkausten jälkeen opas taitetaan Differon toimesta ja valmis opas toimitetaan Paytrailille julkaistavaksi ja jaettavaksi
 • Yhteisissä keskusteluissa myös tarkastellaan mikä on toiminut kohderyhmille ja mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin
 • Oppaita voi olla työn alla eri vaiheissa useita samanaikaisesti

Digitaalisen sisältömarkkinoinnin ratkaisuna oppaat ovat ydinsisältöä, joka kestää hyvin aikaa. Paytrailin oppaita ladataan vuodesta toiseen, eikä niiden ole tarkoitus tuottaa tuloksia vain lanseeraushetkellä, vaan myös pitkäaikaisesti hyvän löydettävyyden ja laadukkaan sisällön avulla.

Oppaita myös tarvittaessa päivitetään uusimmilla tiedoilla tai tehdään vuosittainen uusi opas. Tällainen on esimerkiksi ”Trendit 2018” -raportti, jota testattiin 2016 ja todettiin toimivaksi, parannettiin vuodelle 2017 ja tehdään uudelleen tänä vuonna.

Vuoden 2017 aikana oppaiden tasoa nostettiin yhteistyössä Differon kanssa. Toteutuksen ytimessä oli verkkokauppiaiden tiedontarpeisiin vastaaminen, ostopolun vahvistaminen ja sisällön helppolukuisuus. Lopputuloksena olemme luoneet ladattavaa ja hyvin laadukasta sisältöä, joka aidosti tuo lisäarvoa kohderyhmälle.

Oppaita on jaettu Paytrailin omissa kanavissa (verkkosivu, Facebook, sähköposti) orgaanisesti sekä Facebookissa ja Googlessa maksettuna mainontana. Mainontaan käytettiin oppaiden ja raporttien julkaisun yhteydessä n. 500-600€/opas, tämän lisäksi eri oppaita nostetaan maksetusti silloin tällöin.

Vuonna 2017 toteutetut oppaat ovat (kuvat toimivat linkkinä oppaan lataussivulle):

Opas verkkokauppa-alustan valintaan Avaintekijät menestyvän verkkokaupan perustamisessa Verkkokaupan kirjanpito Verkkokaupan trendit 2018

TULOKSET

Oppaat tuottavat tulosta tyypillisesti vasta viiveellä.

Esimerkiksi Avaintekijät menestyvän verkkokaupan perustamisessa -opas tuo edelleen lähes viikoittain asiakkaita, vaikka ei välttämättä välittömästi näin tehnytkään. Opas julkaistiin ensimmäisen kerran noin kolme vuotta sitten ja päivitettiin täysin 2017. Opas on kautta aikojen ollut erittäin suosittu ja tuonut yli 2000 uutta kontaktia ja 166 asiakasta elinkaarensa aikana.

Muiden vuonna 2017 tuotettujen oppaiden ja raporttien tulokset:

 • Oppaiden ja raporttien sivuja on katsottu 22.1.2018 mennessä yli 6000 kertaa
 • Maksetun liikenteen osuus kokonaisliikenteestä on 5-11%.
 • Oppaita ja raportteja on ladattu  yli 2000 kertaa
 • Tuotanto ja mainoskulut huomioiden laskennallinen ROMI vuoden 2017 oppaille ja raporteille on pelkästään ensimmäiseltä vuodelta 215%, eli jokainen investoitu euro toi 2,15€ takaisin asiakkaan elinkaaritulona.
 • Ottaen huomioon oppaiden ja raporttien pitkän elinkaaren, tulokset tulevat vain paranemaan ajan kuluessa.

TYÖN SUUNNITTELUSTA VASTANNEET YRITYKSET:

Paytrail & Differo

TYÖN TUOTANNOSTA VASTANNEET YRITYKSET:

Sisällöntuotanto: Differo