07.09.2017

Useassa B2B-yrityksessä pohditaan markkinointiautomaation käyttöönottoa. Selvitä seuraavan happotestin avulla, onko yrityksesi valmis järjestelmäinvestointiin. Vastaa alla oleviin väittämiin kyllä tai ei.

  1. Olemme asettaneet markkinoinnille liiketoiminnan strategiasta johdetut tavoitteet, jotka ajavat myös markkinointiautomaation käyttöönottoa
  2. Tiedämme, kenelle markkinoimme ja keitä haluamme markkinointiautomaation avulla tavoittaa, ohjata eteenpäin ja palvella
  3. Ymmärrämme vahvuutemme ja yrityksen merkityksen asiakkaalle
  4. Olemme rakentaneet sisältömarkkinoinnin kulttuuria: tuotamme säännöllisesti asiakaslähtöisiä sisältöjä, kuten blogeja, case-tarinoita tai uutiskirjeitä
  5. Meillä on markkinointiluvallinen asiakasrekisteri (tai suunnittelemme rekisterin rakentamista)
  6. Verkkosivusto ja CRM mahdollistavat integroinnin markkinointiautomaatioon
  7. Markkinoinnin ja myynnin välinen yhteispeli on selvä (tai meillä on selkeä suunnitelma sopia pelisäännöt)
  8. Olemme budjetoineet järjestelmäinvestoinnin lisäksi merkittävästi sisällöntuotantoon
  9. Olemme varanneet aikaa automaatiodrippien suunnitteluun, toteutukseen ja optimointiin
  10. Olemme nimenneet vastuuhenkilön tulosten analysoinnille, ja analysointityölle on varattu aikaa

Mikäli vastasit useimpiin kysymyksiin kyllä, onneksi olkoon! Olette matkalla kohti menestyksekästä markkinoinnin automaation hyödyntämistä osana markkinointianne.

Mikäli vastasit useampaan kysymykseen ei (tai ehkä / ei vielä), kannattaa pysähtyä ennen lisenssien hankintaa ja laittaa asiat pala kerrallaan kuntoon. Markkinointiautomaation käyttöönottoon voi valmistautua ja sitä voi harjoitella nimittäin ilman järjestelmääkin. Sisältömarkkinoinnin kulttuuri luodaan tekemällä asiakaslähtöisiä sisältöjä, ei järjestelmällä. Potentiaalisia tai nykyisiä asiakkaita voi palvella luoduilla sisällöillä mainiosti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai uutiskirjeillä, ennen siirtymistä automaatioon.

Sisältömarkkinoinnin kulttuuri luodaan tekemällä asiakaslähtöisiä sisältöjä, ei järjestelmällä.Click To Tweet

Haluatko sparrata lisää markkinointiautomaatioon liittyen? Keskustelen aiheesta mielelläni – ota minut kiinni Twitterissä tai soita, niin jatketaan siitä.