02.06.2017

Asiakkaanne liikkuvat verkossa aamusta iltaan imien verkosta kaiken liiketoimintaansa liittyvän hyödyllisen tiedon, minkä käsiinsä saavat.  Pidä siis huolta, että yrityksesi asiantuntijuus ja osaaminen näkyvät verkossa. Luo sisältöä, joka houkuttelee verkkosivuillesi. Sisältöstrategia on tähän oiva työkalu: se ohjaa markkinointia niin, että keskitytte olennaiseen: tärkeimpiin kohderyhmiinne ja keskeisiin vahvuusalueisiinne, kasvustrategianne huomioiden. Kokosin kolme esimerkkiä sisältöstrategian hyödyistä arjessa.

1. Liität sisällöntuotannon osaksi strategiaa

Vaikka moni suomalainen yritys tuottaa jo sisältöä verkkoon, harva tuottaa sitä johdonmukaisesti tai asiakaslähtöisesti. Sisältöä syntyy ja sitä jaetaan sosiaalisessa mediassa, mutta moni asia on vielä hajallaan. Sisällöt on usein tuotettu hyvin yrityslähtöisesti, jolloin ne eivät vastaa asiakkaan ongelmaan, johdattele asiakasta eteenpäin tai tue asiakasta ostopäätöksen teossa.

Sisältöstrategian avulla sidot markkinoinnin ja viestinnän arjen teot myynti- ja liiketoimintatavoitteisiin.

Jokaisella sisällöllä on tarkoitus ja tavoite. Sisältö johtaa asiakkaan matkaa, koukuttaa hänet yrityksenne piiriin ja palvelee hänen tiedontarpeitaan. Tiedät, miten kukin sisältö tukee asiakkaan ostoprosessia valitussa hetkessä ja miten se tukee strategisia tavoitteitanne.

2. Mittaat sisältöjen tuloksellisuutta

Usein verkkoon tuotettujen sisältöjen tuottamia tuloksia ei mitata. Ja jos mitataan, yrityksellä ei ole ennalta määriteltyjä strategiaan sidottuja tavoitteita verkkosisällölle, jolloin on vaikea analysoida, ollaanko markkinoinnissa ja viestinnässä onnistuttu vaiko ei.

Sisältöstrategian rakentaminen lähtee liiketoimintastrategiasta ja asiakkaasta. Strategian pohjalta rakennamme motiivipohjaiset ostajapersoonat, ja sen jälkeen myyntiä tukevat sisältöpolut. Kokonaisuutta voisi ajatella vaikkapa asunnon pohjapiirustuksena, jossa ostaja avaa oven, kiertää eteisen kautta olohuoneeseen ja toivottavasti pysyy asunnossa mahdollisimman kauan! Kun hän lopulta kävelee ulos verkkopalvelusta, on ostopäätös toivottavasti tehty.

Sisältöpolkujen avulla saamme mitattua, mikä johdatti potentiaalisen ostajan sisään asuntoon, ja kauanko hän viipyi eteisessä. Miksi hän eteni olohuoneeseen, eikä esimerkiksi suoraan keittiöön ja millä hetkellä hän päätöksensä teki. Ilman johdonmukaisuutta tai pohjapiirustusta ostaja on hukassa ja markkinoinnin on vaikea saada kiinni siitä, millainen sisältö tuotti tulosta ja mikä taas johdatti väärään suuntaan.

3. Saat selkeyttä arjen työhön

Sisältöstrategia teemoittaa vuoden, kuukauden ja jopa viikon työt. Sen avulla voit tasapainottaa sisällöntuotantoa niin, että se mitä teet, tukee parhaiten liiketoiminnan tavoitteita ja palvelee haluttua kohderyhmää.

Sisältöstrategian pohjalta tehty sisältösuunnitelma sitouttaa koko tiimin tuottamaan yhteisesti sovittuja sisältöjä. Asiantuntijoille se antaa pohjan tuottaa omaa sisältöä verkkoon, sillä tavoitteet ovat selvät.

Kuulostaako hyödylliseltä?  Testatut työmallimme tekevät yhteistyöstä tehokasta ja tuloksellista. Differon avulla saat sisällöntuotantoon uutta kulmaa jo muutamassa viikossa. Tutustu aiheeseen lisää 10 syytä investoida sisältöstrategiaan -oppaamme avulla!