06.06.2018

Sisältömarkkinointi on moniulotteisempaa kuin uskotkaan ja oikein tehtynä sen vaikutus näyttäytyy niin yrityksen sisällä ja organisaatiorakenteissa kuin ulkoisille sidosryhmillekin. Laadukas sisältömarkkinointi ei ole vain sisältöjen tuottamista ja julkaisemista vaan sisältöjen integraatiota asiakkaan ostomatkaan, sisältöaiheiden integrointia palveluihin, yrityksen osaamiseen, strategiaan, tarjoomaan ja siilojen väliseen yhteistyöhön.
Digitaalisen ajan markkinoija toimii liimana useassa tilanteessa, entisöi, kehittää olemassa olevaa, liittää uutta vanhaan ja hyödyntää jo olemassa olevia rakennuspalikoita innovatiivisin tavoin. Aina ei pidä tehdä kokonaan uutta vaan integroida ja kehittää olemassa olevaa loogisiksi tarinakokonaisuuksiksi.

Näin toimii älykäs sisältömarkkinoija:

1. Ei julkaise pelkkiä sisältöjä vaan liittää ne isompaan kuvaan ja kokonaisuuteen
2. Ei teetä aina uutta sisältöä vaan muokkaa olemassa olevaa
3. Kääntää myynnin materiaaleja asiakkaalle arvokkaaksi sisällöksi verkkoon
4. Kääntää markkinoinnin materiaaleja myynnillisiksi
5. Ei ajattele myyntiä ja markkinointia erikseen vaan asiakkaan ostomatkaa kokonaisuutena
6. Miettii, miten tarina jatkuu asiakkaalla aina seuraavassa vaiheessa
7. Parantaa olemassa olevaa verkkopalvelua systemaattisesti
8. Tehostaa olemassa olevia kanavavalintoja
9. Tarkkailee tavoitekohderyhmän etenemistä loogisella sisältöpolulla
10. Syventää sisältöjä halutuille profiileille
11. Hyödyntää perussisältöjä asiakkaan vuosikellon mukaisesti
12. Seuraa markkinoinnin perusmittaristoja ja osaa perustella liiketoiminnalle tulokset heidän näkökulmistaan
13. Käy tavoitekohderyhmän seminaareissa, tapaamisissa, ei vain markkinointitapahtumissa
14. Käy asiakastapaamisissa myynnin kanssa
15. Osaa ulkoistaa toimenpiteitä jotka estävät häntä keskittymistä tavoitekohderyhmään, tuloksista toimenpiteiden johtamiseen ja sisältömarkkinoinnin johtamistehtäviin

Oletko vielä matkalla tavoitetilaasi? Ota avuksesi sisältöstrategia joka käynnistää halutun muutoksen!
Lue lisää sisältöstrategiasta muutoksen työkaluna.