04.07.2017

Elämme vahvasti asiakkaan aikakautta, jossa arvokkainta osaamista on asiakkaan oikeanlainen kohtaaminen. Tämän päivän myyntityö on sivistynyttä, näkemyksellistä ja kehittämisintensiivistä osaamista, joka koskettaa koko organisaatiota, ei enää vain pelkkää myyntitiimiä omana mystisenä saarekkeenaan. Koko organisaation läpileikkaavassa näkemyksellisessä myynnissä jokainen asiakkaan ostomatkalle osallistuva osaa nimetä tämän ostopäätökseen vaikuttavat intressit ja motivaatiot – yrityksen tärkeimmät työkalut sen rakentaessa asiakaslähtöistä liiketoimintaa.   

Uudenlaisessa myyntityössä pelkkä asiakkaan auttaminen ei enää riitä, vaan koko myynti- ja markkinointiosaamista on uskallettava tarkastella toisin. Asiakkaan luottamuksen voittamiseksi tarvitaan yhteistä tahtotilaa kehittää asiakkaan liiketoimintaa laajalla rintamalla. Tämä tarkoittaa sitä, että niin viestintä, markkinointi, myynti kuin johtokin osallistuvat asiakasdialogiin. Tarvitaan ketteryyttä ja rohkeutta uskoa asiakasarvon rakentamiseen ja arvomyyntiin, jossa asiakaslähtöisyys näyttelee olennaista osaa yrityksen strategisena missiona ja suuntana.

Uudenlaisen tekemisen kulttuurin ajurina toimii yrityksen hallitus, jonka mandaatti tarvitaan onnistumiseen. Johdon kyvykkyys ymmärtää asiakaslähtöistä toimintaa edellyttää näkemyksellisyyttä muun muassa siitä, missä globaalissa liiketoimintaympäristössä mennään ja miten erilaisiin tilanteisiin reagoidaan proaktiivisesti. Näkemyksellisyys syntyy johdon omasta aktiivisuudesta, epämukavuusalueen sietämisestä, avoimesta suhtautumisesta ja rohkeudesta luottaa perinteistä hallitustyöskentelyä ravisteleviin muutosvoimiin.

”Yritysten johdon näkemyksellisyys syntyy kyltymättömästä tiedonjanosta ja oman mukavuusalueen ulkopuolisen maailman aktiivisesta seuraamisesta.”Click To Tweet

Itse asiakasymmärrys syntyy asiakasrajapinnassa. Jatkuva palautteen kerääminen suoraan asiakkaalta on ensiarvoisen tärkeää, mutta uusi suunta tarkoittaa myös sellaisten taitojen kehittämistä, jotka eivät organisaation jokaisen työntekijän työkalupakkiin tällä hetkellä välttämättä kuulu. Tällaisia ovat esimerkiksi asiakkaan arvostaman osaamisen tunnistaminen ja asiakasta liikuttavan kielen käyttäminen. Tärkeintä on ymmärtää, että lähtiessään toteuttamaan näkemyksellistä ja asiakaslähtöistä myyntiä organisaatio tarvitsee uudenlaista kompetenssia.

Kompetenssin kasvattamisen kautta syntyvät onnistumiset ja positiivinen palaute tuovat varmuutta tekemiseen, mikä näkyy suorana linkkinä asiakastyytyväisyydessä. Mitä parempi ymmärrys koko organisaatiolla on asiakkaasta ja tämän ostomatkasta, sitä nopeammin se tavoittaa tärkeimmän kohderyhmänsä, päättäjät. Koko organisaation näkemyksellinen, sivistynyt ja osallistava toiminta asiakasta johtaessa tuottaa parhaita onnistumisia myös kansainvälisessä liiketoiminnassa.

”Satsaus koko organisaation taitojen kehittämiseen on samalla satsaus tulevaisuuteen.”Click To Tweet

 

Pia Hautamäki on yksi strategiseen markkinointiin keskittyvän #Superpäivän huippupuhujista – tervetuloa mukaan tapahtumaamme 14.9. Helsinkiin!

Strategisen markkinoinnin #Superpäivä kokoaa yhteen torstaina 14.9. Helsinkiin sisältömarkkinoinnin ykköstekijät. Tapaat tapahtumassa kymmeniä markkinoijia ja myyjiä erilaisista lähtökohdista. Puhujiksi nousevat Pia Hautamäen lisäksi markkinoinnin professori Pekka Mattila ja näkemykselliset johtajat mm. Vapolta ja Nesteeltä. Ilmoittautuneiden joukossa on edustusta niin julkishallinnosta, valmistavasta teollisuudestaenergiatoimialalta, it-maailmasta kuin asiantuntijapalveluita tarjoavasta kasvuyrityksestäkin. Tutustu tapahtuman antiin ja ilmoittaudu mukaamme verkostoitumaan ja oppimaan!

Tutustu #superpäivän ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!