08.03.2019

Sisältömarkkinointi vaatii aikaa tuottaakseen tulosta

Tulosten saavuttaminen ei tapahdu yhdessä yössä. Huomioitavaa on, että strategisen sisältömarkkinoinnin onnistuminen ei ole aina varsinkaan alussa teknisesti mitattavaa – mittarit ja niiden tulkinta saattavat joskus ohjata jopa väärälle polulle.

Moni harhautuu tuijottamaan ainoastaan klikkejä, sometykkäyksiä ja ahdistuu, kun ne eivät automaattisesti pomppaa yhdessä yössä uusiin sfääreihin. Ryöppyävää liidien määrää odotetaan välittömästi, vaikka liidien lähteen tunnistaminen on tunnetusti hyvin haastavaa.

Sisältöstrategian laatimisen jälkeen voit kuitenkin epäonnistua näistä kahdesta syystä: Sisältömarkkinoinnin aloittamatta jättäminen tai sisältömarkkinoinnin lopettaminen liian äkkiä väärien johtopäätösten perusteella.

Tarkkaile alkuun suuntaa – älä tuijota liikaa mittareita

Sisältömarkkinoinnissa jokainen askel vie eteenpäin. On nähtävä pieni muutos. Pienikin indikaatio, joka osoittaa suunnan olevan oikea. Keskity alussa niihin.

Ensimmäisiä sisältöjä tuotettuanne ja jaettuanne alkaa hiljalleen näkyä, että niitä luetaan tai kulutetaan. Asiakkaasi ja sisäiset kävijäsi perehdyttävät itseään sinuun ja toimialaasi: sisäiset kävijät hyödyntävät tuottamaanne sisältöä ja asiakkaat tutustuvat niihin. He löytävät vastaukset yhä tehokkaammin verkkosivuiltanne, ja yhteydenottojen määrä niiden kautta lisääntyy.

Sisällöt maksavat itsensä takaisin ajan myötä

Sisältöstrategia on kestävyyslaji: Superpäivässäkin vieraillut Michael Brenner rohkaisee aktiiviseen ja säännölliseen sisällöntuotantoon, jolla tulokset alkavat näkyä jo liiketoiminnankin tasolla esimerkiksi nousseena kontaktien määränä, uusina kohderyhminä, ansaittuna mediahuomiona ja vahvistuneena näkemyksenä brändistäsi kohderyhmiesi, myös sisäisten, keskuudessa. Tasainen investointi ja sisältöjen määrä lopulta johtavat myös kasvuun muilla mittareilla!

Lähde: Michael Brenner Superpäivässä 31.1.2019

 

Miten seurata sisältöstrategian onnistumista? Lue blogistani, kuinka voit tarkastella onnistumistasi askel askeleelta.