13.04.2017

Koulutusohjelma on suunnattu markkinointipäättäjille, markkinoinnin suunnittelijoille, markkinoinnin tekijöille sekä uuden ajan myyjille yrityksen koosta riippumatta. Treenijaksolta saat konkreettiset työvälineet kääntää yrityksesi ajattelu ja markkinointi kohti asiakasta.  

Syksyllä 2017 käynnistyy vuoden kiinnostavin, täysin uniikki ja digitaalisia työkaluja hyödyntävä sisältövetoisen, strategisen markkinoinnin koulutusohjelma. Treenijakson aikana viet yrityksesi markkinoinnin seuraavalle tasolle  sisältöstrategian ja muiden testattujen Differon luomien menetelmien avulla.

Syksyn treenijaksossa opit sopivassa tahdissa, miten yrityksen strategiasta johdettua markkinointia luotsataan. Saat käyttöösi konkreettiset, jo useiden kymmenien markkinoijien hyödyntämät työmallit, joilla asiakaslähtöinen ajattelu viedään ylätason suunnitelmista arjen teoiksi ja sisällöiksi. Jokaisessa koulutuspäivässä tutustut yhteen Differon koetelluista työmenetelmistä. Valmennuksen aikana luot näitä menetelmiä hyödyntäen omalle organisaatiollesi markkinoinnin sisältöstrategian. Mikä hienointa, treenijakson aikana verkostoidut myös muiden modernin markkinoinnin ammattilaisten kanssa. Saat oppeja ja vertaistukea muista organisaatioista sekä kasvatat ammatillisen osaamisen lisäksi ammatillista verkostoasi.

Valmennus koostuu digitaalisista etätehtävistä ja aamupäivän mittaisista lähipäivistä. Lisäksi valmennusryhmällä on suljettu Facebook-ryhmä, jossa sparrataan sekä osallistujien että differolaisten toimesta treenijakson tehtäviä.

Treenijakson ohjelma

Koulutus 1: Miten strategista markkinointia käytännössä johdetaan?

Markkinointi ei ole osasto, vaan kasvun mahdollistaja. Opit ymmärtämään toimintaympäristön muutoksen sekä asiakkaan, että oman organisaatiosi lähtökohdista. Tunnistat muutoksen ajurit ja asiakkaiden erilaiset odotukset, sekä kuinka niihin vastataan oman organisaatiosi ydinosaamisella.  Rakennat markkinoinnille parempaa kyvykkyyttä johtaa asiakkaita verkossa proaktiivisesti reaktiivisen toiminnan sijaan. Saat ymmärryksen siitä, miten markkinointia luotsataan sisältöstrategian keinoin.

 • Treenitehtävä: Yrityksen strategisten painopistealueiden määrittely ja dokumentointi.
 • Hyöty: Markkinoinnissa keskitytään strategisesti merkityksellisiin asioihin. Painopistealuiden määrittely luo suunnan ja antaa rauhaa markkinoinnin töihin.

Koulutus 2: Organisaation markkinointikulttuuri ja sen muuttaminen askel askeleelta

Menestyvän yrityksen elinehto on kääntää oma ajattelu yrityksen lähtökohdista kohti asiakasta. Oivallat konkreettisten esimerkkien ja käytännön harjoitusten kautta, kuinka voit omassa roolissasi tukea ja auttaa yritystäsi siirtymään pois tuote- ja ratkaisukeskeisestä tavasta puhua.

 • Treenitehtävä: Asiakasarvomatriisin ja yrityksen ydinosaamisten tunnistaminen ja dokumentointi.
 • Hyöty: Markkinoinnissa osataan puhutella asiakkaita yrityksen tuottama arvo edellä, tuote- ja palvelulähtöisen viestinnän sijaan.

Koulutus 3: Sisältöstrategia käytännössä – asiakkaan johtaminen verkossa, suunnitelmasta arjen teoiksi

Vaikuttava läsnäolo asiakkaan matkalla on tuloksellisen markkinoinnin tärkein funktio. Opit tunnistamaan asiakasmatkan eri vaiheet sekä asiakkaiden motiivipohjaiset tiedontarpeet ja päätökseen vaikuttavat muuttujat läpi koko asiakkuuden elinkaaren. Ymmärrät, mikä Sisältöpolku® on ja mihin sitä käytetään. Pystyt perustelemaan sen vaikutuksen suoraan viivan alle jäävän liiketoiminnan tulokseen. Opit, millaisilla sisällöillä polut tuottavat tulosta.

 • Treenitehtävä: Asiakasta verkossa johtavan sisältöpolun suunnittelu ja dokumentointi.
 • Hyöty: Muodostat konkreettisen, asiakkaan motiiveihin pohjautuvan sisältöpolun sekä siihen pohjautuvan sisältösuunnitelman, jotka ohjaavat sisällöntuotantoa sekä määrittävät verkkosivuston rakennetta asiakkaan tiedontarpeet huomioiden.

Koulutus 4: Sisältötyön johtaminen ja sisältöjengin kokoaminen

Jokaisella yksitäisellä sisällöllä on oma paikka ja rooli osana asiakkaan matkaan. Omaksut Differon konseptoiman LLTA – sisällöntuotannon mallin, ja pääset testaamaan, kuinka se käytännössä toimii. Malli tuo sisällöntuotantoon systematiikkaa ja auttaa kirjoittamaan asiakasmatkan eri vaiheisiin kohdistuvia, asiakasta palvelevia sisältöjä. Opit myös johtamaan oman organisaatiosi sisällöntuotantoa ja rakentamaan organisaatiosi asiantuntijoista koostuvan ohjausryhmän, jonka tehtävänä on kerryttää ja fasilitoida asiakasymmärrystä markkinoinnin polttoaineeksi.

 • Treenitehtävä: Sisältöjengin konseptin määrittely ja toimintasuunnitelman dokumentointi. Kaksi LLTA-mallin mukaaan tuotettua sisältöä.
 • Hyöty: Ymmärrät vaikuttavan verkkosisällön rakenteen ja osaat luoda tai ostaa vastaavia sisältöjä. Osaat organisoida sisällöntuotannon siten, että se palvelee koko organisaation tarpeita.

Koulutus 5: Vaikuttavuuden mittaaminen sekä markkinoinnin automaatio

Markkinointi on koko yrityksen yhteinen asia, ja sen tarkoitus on tuottaa suoraa kilpailuetua yritykselle. Opit, kuinka asetat markkinoinnille suoraan strategiasta johdettuja tavoitteita, joilla markkinoinnin toimintaa ohjataan ja mitataan. Oivallat mitä, miten ja koska onnistumista voi ja kannattaa mitata ja saat myös eväät siihen, kuinka lähteä rakentamaan organisaatiosiilot ylittäviä yhteisiä mittareita yksi kerrallaan.

Lisäksi tutustumme markkinoinnin automaatioon: mitä se mahdollistaa ja mitä tehokas hyödyntäminen vaatii.

 • Treenitehtävä: Markkinoinnin mittariston määrittely ja dokumentointi. Markkinoinnin automaation kypsyysarviointi.
 • Hyöty: Pystyt johtamaan markkinointia ja sen vaikuttavuutta tietoon ja numeroihin perustuen. Ymmärrät, miten markkinoinnin automaatio sopii organisaatiollesi.

Koulutus 6: Sosiaalinen myynti & henkilöbrändit – asiakkaan auttaminen kuuluu kaikille

Asiakas on organisaation yhteinen agenda.  Ymmärrät, kuinka aitoa dialogia rakennetaan kaikissa kohtaamisessa. Tutustut erilaisiin verkkovaikuttamisen muotoihin ja pääset suunnittelemaan omalle organisaatiollesi parhaita tapoja rakentaa entistä vahvempaa kommunikaatiota eri sidostyhmien kanssa. Opit myös rakentamaan oman henkilöprofiilin LinkedInissä, jotta voit toimia rohkaiseva esimerkkinä muulle organisaatiolle.

 • Treenitehtävä: Sosiaalisen myynnin suunnitelma & henkilöbrändien kehittäminen.
 • Hyöty: Koko organisaatio valjastetaan asiakkaan palvelemiseen ja myynnin tueksi. Oma sekä kollegoidesi osaaminen näkyy myös verkossa houkuttelevasti ja vakuuttavasti.

Treenijakson aikataulu

Koulutuspäivät ajoittuvat seuraavasti:

 • Pe 1.9.2017 klo 9-12:30
 • Pe 22.9.2017 klo 9-12:30
 • Pe 13.10.2017 klo 9-12:30
 • Pe 3.11.2017 klo 9-12:30
 • Pe 17.11.2017 klo 9-12:30
 • Pe 8.12.2018 klo 9-12:30

Koulutuspäivien välissä teet itseohjautuvasti treenitehtäviä, joita työstät yhdessä oman organisaatiosi kanssa. Tukena valmennuksen lähipäivien välillä sinulla on myös koko ryhmän yhteinen suljettu Facebook-ryhmä, jossa voit sparrata ja jakaa ajatuksia differolaisten ja muiden osallistujien kanssa. Harjoitukset käydään yhdessä läpi koulutuspäivissä ja samalla pääset ammentamaan muiden kurssilaisten kokemuksista ja tilanteista.

Konseptoitujen kysymyspatteristojen avulla pääset ohjatusti haastattelemaan yrityksesi johtoa strategisista tavoitteista, kysymään myynniltä osaamisestanne ja jututtamaan asiantuntijoita asiakkaidenne tiedontarpeista ja arvostuksen kohteista. Haastatteluissa keräämäsi tieto koostetaan ohjattujen työvaiheiden kautta yrityksesi markkinoinnin sisältöstrategiaksi, jonka toimeenpanoa pääset vielä koulutusjakson päätteeksi sparraaman differolaisten kanssa.

Koulutuksen hyödyt

 • Osaat johtaa markkinointia yrityksen strategisista tavoitteista käsin. Ymmärrät mikä sisältöstrategian on, sen suoran yhteyden liiketoimintastrategiaan ja oivallat, mitä se organisaatiossasi mahdollistaa.
 • Opit tunnistamaan tulevaisuuden menestyksen kannalta keskeisimmät sidosryhmät ja asiakkaat, sekä heidän arvostuksensa suhteessa organisaation keskeisempiin palveluihin tai tuotteisiin.
 • Opit johtamaan asiakkuuksia verkossa sisällöillä, joilla jokaisella on oma paikkansa ja roolinsa osana asiakakan matkaa.
 • Selkiinnytät organisaation roolituksen siitä, kenelle markkinointi kuuluu ja keitä on hyvä osallistaa mukaan. Löydät tavan järjestäytyä asiakaslähtöisesti, siilot ylittäen yhteisen tarinan taakse.
 • Opit mittaaman markkinointitoimenpiteiden vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.
 • Otat haltuun kaikki strategisen sisältömarkkinoinnin keskeiset työmenetelmät ja pääset käyttämään niitä omassa organisaatiossa.

Valmentajat

Kokeneet Differon osaajat kulkevat valmennuksessa oppainasi. Tutustu valmentajiin!

Lähipäivissä on vierailevina luennoitsijoina myös valmennuksen käyneitä asiakkaitamme

Valmennuksessa hyödynnetään Katrin ja Katin vuonna 2015 palkittua strategisen sisältömarkkinoinnin teosta, joka näkee uutena versiona päivänvalon syyskuussa 2017. Käytettävissä on siis uusinta uutta tietoa sisältömarkkinoinnin parhaista käytännöistä suomalaisista yrityksistä, suoraan omaan arkeenne vietäväksi!

Sijainti

Koulutus järjestetään pääkaupunkiseudulla hyvien junayhteyksien päässä. Sijainti tarkentuu elokuun 2017 aikana.

Ilmoittaudu nyt!

Otamme valmennusjaksolle rajatun määrän osallistujia varmistaaksemme laadukkaan, yksilöllisen valmennuksen. Toimi siis nopeasti, mikäli haluat varata paikkasi valmennuksesta!

Valmennuksen hinnoittelu:

 • Early bird -hinta pe 30.6.2017 saakka 2500,- + alv
 • Hinta pe 30.6.2017 jälkeen 2800,- + alv

Ilmoittaudu täyttämällä tietosi alla olevaan lomakkeeseen.

 

Aiempia kokemuksia treenijaksolta

”Sisältöstrategia on markkinoinnin johtamisen konkreettisen työvälineeseen, joka auttaa sinua keskittymään olennaiseen, tärkeimpiin kohderyhmiin ja keskeisiin vahvuusalueisiin, yrityksesi kasvustrategian huomioiden. Parasta koulutusjaksolla oli Differon monipuolinen ja syvällinen osaaminen ja mahdollisuus hyödyntää sitä 100 %. Differolon kouluttajat ovat selkeästi maan johtavia ammattilaisia ja silti helposti lähestyttäviä ja sydämellisiä tyyppejä. Koulutuksessa pidin myös siitä, että vertaisoppiminen on isossa roolissa, yhdessä tekeminen oli hyödyllistä ja hauskaa ja mikä parasta, opitut konkretian taidot oli vietävinä sellaisinaan oman organisaatiosi hyödynnettäväksi.”

Liiketoimintajohtaja –  Alma Media

 

Palautetta koulutuksista

Kuva. Saamaamme palautetta pitämistämme koulutuksista.

Lisätietoja

Lisätietoja valmennuskokonaisuudesta antaa mielellään Riikka: