11.01.2018

Hälyn ja mainossaasteen aikana markkinointiviestien vastaanottajat ovat yhä valistuneempia keinoista, joiden avulla itselle merkityksettömiä viestejä voidaan välttää. Adblockerit ja sähköpostien estolistat mahdollistavat sen, että voimme vältellä viestejä, jotka eivät ole meille merkityksellisiä. Kuluttajina ja ostopäättäjinä emme kuitenkaan pyri täysin ärsykkeettömään maailmaan, vaan esto-ohjelmia käytetään, sillä meille kohdistettu viestintä ei ole meille kiinnostavaa.

Vaikka ostopäättäjinä emme joka tilanteessa aina kaipaa henkilökohtaista ihmiskontaktia, odotamme silti, että saamamme palvelu on henkilökohtaisempaa ja personoidumpaa kuin koskaan ennen.

Asiakkaan tiedonhakuprosessin ymmärtäminen on hyvän sisällön lähtökohta

Ostaja on tänä päivänä tilanteessa, jossa lähes kaikki tieto on saatavilla verkosta. Päätös ostoprosessin etenemisestä on siirtynyt vahvasti ostajille myyjien sijasta – samalla jopa yli puolet ostoprosessista saatetaan kulkea verkossa kontaktoimatta kertaakaan myyjäyritystä. Yritykset, jotka pystyvät olemaan hyödyllisiä koko tiedonhaku- ja ostoprosessin ajan, ovat niitä, jotka todennäköisimmin voittavat uuden asiakkaan luottamuksen.

Asiakkaan tiedonhakuprosessin ymmärtäminen on hyvän sisällön lähtökohta.Click To Tweet

Asiakaslähtöinen sisältö viihdyttää tai vastaa potentiaalisen asiakkaan tiedonjanoon – parhaassa tapauksessa viihdyttää ja opettaa yhtä aikaa. Yrityksen on ymmärrettävä potentiaalisten asiakkaiden ongelmia ja sitä, millä tavalla yritys voi heitä siinä auttaa. Ostajat harvoin etsivät suoraan tuotteen tai palvelun nimeä, vaan hakevat sisältöjä, jotka voivat auttaa heitä heidän työhönsä tai elämäänsä liittyvissä haasteissa.

Auta asiakasta ratkaisussa eteenpäin

Automaation avulla yritykset voivat paremmin ymmärtää, mistä aiheista yksittäiset asiakkaat ovat kiinnostuneita (mitä blogeja lukevat, mitä videoita katsovat, mitä sisältöjä lataavat) ja kasvattaa siten ymmärrystä siitä, miten yritys voisi parhaiten olla avuksi tälle kyseiselle asiakkaalle. Automaation avulla on mahdollista tuottaa henkilökohtaisia sisältöpolkuja sen mukaan, mitä sisältöjä asiakas päättää itse selata. Yritykset, jotka onnistuvat antamaan tarvittavaa apua oikea-aikaisesti ja koko ostoprosessin ajan, jäävät merkityksellisinä asiakkaan mieleen.