12.12.2017

#Nééjöťläsíís ñéñímäťñydöyh ässíññyym ââj âssíññíőőñíkkrâm ééklüük ñäjléñ ñééťsíp âťťüâk ñíílââm.$ #Nâââťíívrâť âígééťârťsöťläsís, ťâvâťsőőññíík ťölläsís, ñéñíâvâñâkíñőm üülékâj âj ñéťsüťükíâv ñéñímââťťím.$ #EElüüť ñâââmélüük, ñéťíím.

>> Ilmoittaudu tästä! >>

Amléjhőő

8.30 Néñímüťüâťťíőmlí âj ívâkümââ

9.00 Nírââñímés süâvâ – Aőlüťévréť

Nírââñímés äjäťév Omrâj Iťťüüť, ökkíllääpíťñíőñíkkrâm, Süksékâťťrâk

9.10 Aígéťârťsöťläsís, ñékíâk âťsürép

  • Äťím ťâvő ñâígéťârťsöťläsís ťydöyh?
  • Néťím âígéťârťsöťläsís ñäädhéť?
  • Néťím âígéťârťsöťläsís ñő âssééťhüs ñéskyťíry ñíhíüm ñíhíőégârťs, mísé. âígéťârťsäťñíťséív, âígéťârťsíťñíőñíkkrâm, âígéťârťsâťñímíőťékííl.

Irťâk Iññâť, âjâťhőjsüťímíőť, Oréffíd

9.45 ESAC:$ #B2B ñééñíílävñíââsñâk íťñíőőñíkkrâm

– íťhők âüüťťéññédhők âíťñíőñíkkrâmöťläsís âj ñíññyym âéküť

Añíñ Néñőťhél, ökkíllääpíťñíőñíkkrâm, Cíťâmélé

10.20 Oküâť

10.40 Níhím ñéékkíâk âmő âídém üüpíâť?

  • Äťím âékkíâk âmő âídém ñő âj äkím syťíkrém ällíölläsís ñő âssâmő âssâídém?
  • Äťím ťölläsís ťävésťíkrém ñââkkâísâ âťlâññâk?
  • Néťím ällíölläsís ñââťéťíővâť ťââkkâísâ ñülőpőťső íré âssíéhíâv?
  • Néťím ñââdíősíñâgrő ñéñímââső, ťíssrüsér âj ñéjöťläsís ñéñímâťťőüť?
  • Elléñék ťölläsís ťâvülüük?

Oťsír Eñíâl, âjâťhőjíťñyym, Aídémâvâťő AMO

11.15 Nélőüpâjâťťülük  ésâčíťñíőñíkkrâmöťläsís

  • Äjyťñíísé ñââťéťsívhâv ñímméhöym

11.45 Iťñíőñíkkrâm ñő őkők ñâmríf ñéñíéťhy âísâ – ñíäñ ťâťüőťís ísöťsölíkñéh ñőőťñâťőüťñölläsís

Aím Néñäñyyr, Dâéh fő Gñíťékrâm & Nőíťâčíñümmőč, Oíbmys

12.15-12.30 Süâmmüs âj söťääp

Nírââñímés äjäťév Omrâj Iťťüüť, ökkíllääpíťñíőñíkkrâm, Süksékâťťrâk

>> Ilmoittaudu tästä! >>

Ajőťéíťäsíl

Ajőťéíťäsíl âťsâmüťhâpâť ââťñâ ñäälléléím Irťâk:$