12.12.2017

#UUlééťsüksék ââťsâékííőő âťsâvâť ädhéť äíťñyym âj âíťñíőñíkkrâm yäk âñâpmémüük ñíük ñââksők.$ #Téésííőőť ťââvâťťőüül ñééllédé ñíhíőťťíősämlyk – âj ťävékéť äävyh âťsőlüť.$ #Nâââmâs ñââkííâ íťñyym âj íťñíőőñíkkrâm ťâvüüťüőťééík ähy ískämméhäl ñââísíőť.$ #AAkkííâv ťâpüüâk ñíísíâťťímlőős ñíâkkővsâk, ñő âísímââpâť ähy ípmâéékíâv âípős.

Aőlüťévréť ñââméléťñüük ââvők âťsőlüť ñéívékéť íťñyym- âj ñéíjâťhőjíťñíőñíkkrâm äískymékäñ äťíís, ñéťím âññőüv 2017 ñââťévsâk âj ñââťéťíővâť ťââkkâísâ.

UDUATTIOMLI

Akíâ: âñíâťñâjrép 19.5. őllék 12–15.30

Akkíâp: Eñwőrč Azâlp Ikñísléh, Eíťñímíéhréññâm 50

Tâjühüp:

Aíťñíőñíkkrâm íé âťívrâť.$ #Tââpüüâk ñäädhééť ñéťsüťőővsâk.

IIťťñâ Älíkkíéh – Iťyyl

Täjíkéťñöyť ťâvő ñéskyťíry âťíâhrâp äťíälíťťéhälídñärb.

Epőőr Älíñíéh – Prâms

Dñüőbťüő:$ #IIťñyym ñâââdőőüül âsséémíléhüp

Ajíéť Néñíksők – Aírdñâxélâ Ekíílírííkkñâp

Dñüőbñí:$ #Sââkâíísâ ñââllééťüüküőőh ñââmâťső ällíölläsís

Irťâk Iññâť – Oréffíd

Iťñyym üüťťüüm, ökťysyp âñâküm?

Ilümâs Ujrâhyllym – AMM

Assédüüsíâlíť âíjühüp ťâvâťsââh Iñâs Oñíél, Kñílgñíhť âj Iññâ Néñâpprâk, AMM .

UDUATTIOMLI

Süüsíâlíť ñő ñőťüskâm.$