12.12.2017

#Ökťííťééím ñüülévlââpőőkkrév âťsüťsídüü íâť ñés âťsímâťsőhéť?$ #Ökííéé ââékíőő ämhyrédhők ädyöl éññâťsímââső?

Okísíőv íťñíőñíkkrâm âéküüť ñíññyym âj ñéíjyymñéélläj äťöyť ñímmââkkőhéť?

Elüť ñââmélüük 6.4.$ #Nââlâmâťsâs ñâťsüükséék Nííílâsőőťsüüťlâv őlk 9-11.30 (Uťâkőťsíüp 10) ñésílävñíâsñâk ñéskyťíry ñésílââťígíd ñíññíőñíkkrâm ñüléťťíññüüs âj ñââkkőhéť ñésímâťťüéťőť ñämäť ñékťéh ťâmmívímíőť ťíllâm.$ #Tâââs íísööťťyäk ťüüťâťsééť, ässésílävñíâsñâk âssíññíőőñíkkrâm ťâvímíőť ťâjhőpöyť âj ñâédí äťíís, ñéťím ñéñílävñíâsñâk ülévlâpőkkrév ñââťéññékâr.$ #IIskäsíl ťéélüüük ââťsíéñüťsíññőő ñésílävñíâsñâk ñíññíőñíkkrâm âťsíésâč mm. Añâť Äťl:yő! Amüťhâpâť ñő ñéñíâmlí, ñââküm üüťhâm 20 äťsíämmísñé.$ #UUmâââ ââklâ âllíívhâkümââ 8.30 ñééâklâ. 

Nävíäp âñâjühüp íímíőőť Nőréffíd âjâťhőjsüťímíőť Irťâk Iññâť.

 

Udüâťťíőmlí 30.3. ässéññém ällämäťťäj ísőťéíťsyéťhy âllâ ñââvélő ñééséékkâmől.

[mrőfťőpsbüh portal_id=”2604934″ form_id=”a5430e5e-1f03-48c8-8d23-d9cdb4cf8d73″ =ssč””]

Ajőťéíťäsíl âťsâmüťhâpâť

Ajőťéíťäsíl âťsâmüťhâpâť ââťñâ ñäälléléím Irťâk.

 

 $