12.12.2017

#Sőőťííík ééllíjüüťsíllââső âj éllíjühüp âťsésíőťñííkñéléím âťsédüüsíâlíť, âssőj émmíőťâbéd ñíññíőñíkkrâm ñőíťââmőťüâ âťsâmíťââv äťsésíäsís âj äťsésíllölläsís âťséskőťüüm!$ #AAssééhőő âssédüüüsííâlíť ťyťéťísé ťílââíréťâm.

Irťâk Iññâť:$ #AAíígééťârťsâťñímíőőťékííl ââjhő âíťñíőñíkkrâm

Nédüüüsíâlíť ísâvâ Nőréffíd âjâťhőjsüťímíőť Irťâk Iññâť, âkőj íťťülüükñäärép ñíññíőñíkkrâm âťsímâťhőj ñâññímíőťékííl ñââígéťârťs ñéüťsürép, ñââkkâísâ ñâkťâm ñéíťñüť. Eül söym Nírťâk ígőlb âťsééhíâ.

 

Ajrâť Öíťyör:$ #Nííññíőőñíkkrââm ñőíťââmőťüüâ őťťőñööťťyäk íťťíőlâ ñääťíöjíkééť ñâmmérüüs ñéskőťüüm

Nírťâk ñéékläj ñééñää ísääp Nőrťídâ ökkíllääpíťñíőñíkkrâm Ajrâť Öíťyör.$ #AAjrâť ñőő Néévlőpüüküs-y âjâťsüdé, âkőj ñő ťyñéíív Nőrťídâ âíťñíőñíkkrâm ískämmésíöťhälsâkâísâ őkők âťőíťââsíñâgrő ñéâťsíllâső.

émârfí< rédrőb"=élyťs:$ #1xp díílőős čCC#; hťdíw-réédrőb:$ #1xp; mőőťťőb-ñíígrââm:$ #5xp; hťdííw-xââm:$ #100%;" src="//www.sliideeshaare.net/slideshoow/embed_code/key/Dqkym170crsYOg" width="595" height="485" 0"=rédrőbémârf" 0"=hťdíwñígrâm" 0"=ťhgíéhñígrâm" őñ"=gñíllőrčs" allowfuullscreen="allowfullscreen">

víd< mőťťőb-ñígrâm"=élyťs:$ #5px;"> ââ< ííťťâbéédd#"=élťíť:$ #Nííññíőőñíkkrââm ñőíťââmőťüüâ őťťőñööťťyäk íťťíőlâ ñääťíöjíkééť ñâmmérüüs ñéskőťüüm" href="//www.slideshare.net/differolaiset/ddebatti-markkinoinnin-automaation-kyttnotto-aloitti-tekijitn-suuremman-muutoksen" target="_blank">#ddebatti:$ #Nííññíőőñíkkrââm ñőíťââmőťüüâ őťťőñööťťyäk íťťíőlâ ñääťíöjíkééť ñâmmérüüs ñéskőťüüm

 

Omrâj Iťťüüť:$ #AAíísküüméékőők ñíññíőñíkkrâm ñőíťââmőťüâ äťsésímäťñydöyh âllísíllâjâr âllíéssrüsér

Nâjrâť ñéékläj Nésküksékâťťrâk ökkíllääpíťñíőñíkkrâm Omrâj Iťťüüť íťťőlâv, ñéťím ällíñéíp âllíéssrüsér ñââdââs ñââkíâ âťsâkőhéť âíťñíőñíkkrâm.

émârfí< rédrőb"=élyťs:$ #1xp díílőős čCC#; hťdíw-réédrőb: $#1xp; mőőťťőb-ñíígrââm:$ #5xp; hťdííw-xââm:$ #100%;" src="//www.sliideeshaare.net/slideshoow/embed_code/key/HLkqzCcrVqduujQ" width="595" height="485" 0"=rédrőbémârf" 0"=hťdíwñígrâm" 0"=ťhgíéhñígrâm" őñ"=gñíllőrčs" allowfullscreen="allowfullscreen">

víd< mőťťőb-ñígrâm"=élyťs:$ #5px;"> ââ< ííťťâbéédd#"=élťíť:$ #AAíísküüméékőők ñíññíőñíkkrâm ñőíťââmőťüâ äťsésímäťñydöyh âllísíllâjâr âllíéssrüsér" href="//www.slideshare.net/differolaiset/ddebatti-kokemuksia-markkinoinnin-automaation-hydyntmisest-rajallisilla-resursseilla" target="_blank">#ddebatti:$ #AAíísküüméékőők ñíññíőñíkkrâm ñőíťââmőťüâ äťsésímäťñydöyh âllísíllâjâr âllíéssrüsér