29.08.2018

Keräsimme loppukesän aikana markkinointipäättäjiltä kriteereitä siitä, mitä asioista he arvostavat sisältömarkkinointikumppanissa. Tähän blogiin olemme keränneet yhteenvedon siitä, mitä asioita vastauksissa nousi esiin. Syvähaastattelimme kyselyyn 10 pk-sektorin ja suuryrityksen edustajaa.

1. Halua ymmärtää asiakkaan toimialaa
Vahvimmin vastauksissa nousi esiin se, että toimistolla pitää olla halua, tahtoa ja hyvät työmallit ymmärtää toimialaa jolla asiakas toimii. Puhuttelevaa sisältömarkkinointia ei voi tehdä jos toimialaan ei riittävästi panosta ja paneudu. Lisäksi toimistolta vaaditaan kykyä ja työmalleja perehtyä asiakasyrityksen asiakkaan maailmaan. Ilman tätä sisällöistä ei voi tulla puhuttelevia: puhuttelevuutta markkinointipäättäjät pitävät aivan keskeisenä asiana. Perehtyminen vaatii aikaa tehdä taustatyöt kunnolla: tämä korreloi myös siihen, että harvoin edullisin vaihtoehto kannattaa.

”Arvostan toimistossa seuraavia asioista:
Asiantuntevat, joustavat ja palvelualttiit työntekijät
Strateginen osaaminen – miten yritysstrategiasta johdetaan sisältöstrategia
Mahdollisuus toteuttaa sisältöjä, joita sisältöstrategiassa on kuvattu
Sopivat kustannukset – value for money”

Tuomas Suominen, Communication and Marketing Manager, Kiwa Inspecta Oy

2. Tuloksia näkyväksi, tekemiseen proaktiivisuutta

Höttöiset tulosodotukset eivät tehoa. Pitkiä suunnitteluaikoja ei haluta ostaa, jos toimisto ei saa asioita ketterästi esiin jo suunnittelutyön aikana. Toimistolla on markkinointipäättäjien mukaan hyvä olla strategisen tason rinnalla laadukkaat palvelut, joiden avulla suunnittelutyö saadaan näkyväksi sekä yrityksen sisällä että ulospäin.

”Arvostan toimiston proaktiivisuutta sekä:

• Halua ja kykyä ymmärtää yrityksen liiketoimintaa, niin sen ydintä kuin myös laajemmassa yhteiskunnallisessa kontekstissa
• Kykyä ajatella globaalilla tasolla lokaalisti: halua ottaa selvää mitä asiakasyrityksen asiakkaat ja muut stakeholderit eri puolilla maailmaa juuri omassa lokaatiossaan arvostavat ja tarvitsevat sekä ymmärtää syitä näiden arvostusten takana
• Kykyä arvostaa asiakasyrityksen asiakkaita ja heidän tarpeitaan sekä asiakasyrityksen omaa henkilökuntaa ja heidän osaamistaan.
• Kykyä kirjoittaa selkeästi ja oikeakielisesti
• Kykyä kuunnella
• Aloitteellisuutta, kykyä ajatella ”out of the box” ja tehdä perusteltuja sisällön kehitysehdotuksia”

Nina Lehtonen, Marketing Manager, Elematic Oy

”Pidämme tärkeänä kasvavaa ymmärrystä toimialastamme ja asiakkuuksistamme. Toimistoa arvioidaan mm. sillä, miten tavoitamme avainasiakkaitamme eri digitaalisissa kanavissa (kuinka laajasti, kuinka monia henkilöitä ko. organisaatioissa, kuinka usein) ja minkälaista engagementtiä pystytään luomaan. Ja kuinka suuri osa ko. asiakkaan kanssa tunnistetuista CRM-opportunityistä liittyy johonkin markkinointikampanjaan/ohjelmaan. Paljolti tämä perustuu myös subjektiiviseen arvioon, joka muodostuu päivittäisessä tekemisessä. Lisäksi arvostamme kykyä tiivistää asioita ja tehdä meidän asiantuntijajargonista kansantajuista ja ymmärrettävää.  

Markkinointijohtaja, kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyritys

3. Kokemusta ja näkemystä kohderyhmän johdattamisesta

Syvähaastatteluissa mukana olleet markkinointipäättäjät muistuttivat markkinoinnin tärkeimmäksi tehtäväksi liidien tuottamisen ja kvalifoinnin. Moni haastateltava mainitsi, että toimistolla on oltava kokemusta siitä, millaista sisältöä tarvitaan missäkin ostopolun vaiheessa. Tähän lisättiin kyky rakentaa mittaristo, jonka avulla asiakkaan polkua voidaan mitata eri vaiheissa polkua.

”Markkinoinnin ohjausryhmässä arvioidaan säännöllisesti yhteistyön sujumista. Lisäksi peilataan tekemisen yhteyttä strategiaan. Meillä ei niinkään ole naulattuja tavoitelukuja mihin pitää päästä, vaan enemmän katsotaan trendiä siitä, ollaanko oikealla ladulla (suunta / laatu / määrä).”

Markkinointijohtaja, kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyritys.

Arvostatko sinäkin samoja kriteereitä? Testaa osaamisemme!

Näin me toimimme

Laadukas sisällöntuotanto