27.03.2017

Tuote- ja palveluportfolion ollessa laaja, palvelukuvausten sisällöllinen uudistaminen verkkopalvelun uudistamisen yhteydessä on iso työ niin organisoinnin kuin sisällöntuotannonkin osalta. Tälle työlle ei usein budjetoida aikaa projektissa – eikä läheskään aina suunnitella myöskään aidosti tuote- ja palvelukuvauksille sopivia sivupohjia. Differolla on kehitteillä tähän ongelmaan ratkaisu.

Edellä mainituista syistä verkkopalvelun uudistuksessa on tapana tuoda vanhat palvelu- ja tuotekuvaukset uusiin kuoriin. Vain harvalla on verkkopalvelun uudistamisessa aikaa tai osaamista miettiä sitä, miten tuotteet ja palvelut kannattaa esittää niin, että ne ovat mahdollisimman myyviä ja kiinnostavia.

Vain harvalla on verkkopalvelun uudistamisessa aikaa tai osaamista miettiä sitä, miten tuotteet ja palvelut kannattaa esittää niin, että ne ovat mahdollisimman myyviä ja kiinnostavia.

– Kun uudistuksen myötä koko sivuston sisältöjen sävyn pitää verkkopalvelussa muuttua yrityslähtöisestä asiakaslähtöiseen, olemme huomanneet, että tuote- ja palvelukuvaukset ovat asiakkaillemme hankalimmasta päästä muuttaa sisällöllisesti asiakaslähtöisemmiksi. Tuote- ja palvelutiedonkin voi esittää mahdollisuudet ja hyödyt edellä kun vain kiinnittää asiaan huomiota ja luo tuotekuvauksille yhtenäisen konseptin, kertoo Differon kehitysjohtaja Kati Keronen.

Verkkopalvelun arvo laskee kun vanha sisältö viedään uusiin kuoriin

Vanhan sisällön vieminen uudistettuun verkkopalveluun ei ole vaikuttavuuden kannalta järkevää. Se laskee välittömästi uuden palvelun arvoa niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin keskuudessa.

– Tätä haastetta ratkomaan olemme Differossa kehittäneet työmallin tuote- ja palvelukuvausten uudistamiseen. Mallin avulla tuote- ja palvelukuvauksiin tuleva tieto kootaan organisaatiosta hallitusti ja samalla konseptilla läpi organisaation. Tarkoituksemme on kehittää tästä tulevan vuoden aikana digitaalinen palvelu, jonka kautta voidaan automatisoida tällä hetkellä paljon manuaalisia työvaiheita sisältävää sisältötyötä, Keronen täsmentää.

Kehitystyössä mukana ollut sisältöstrategi Suvi-Maaria Wulff näkee jo työmallin hyödyt verkkopalvelua käyttäville asiakkaille.

– Mielestämme sivustojen tuote- ja palvelukuvaukset eivät nekään voi tänä päivänä olla täysin yrityslähtöisiä ominaisuusluetteloita. Tuote- ja palvelukuvauksia läpikäyvät sivustokävijät ovat usein harkintavaiheessa täsmentämässä tarvettaan ja hakemassa juuri soveltuvaa ratkaisua. Tuote- ja palvelukuvausten pitäisi antaa sivustokävijälle tunne siitä, että tässä on juuri minulle sopiva tuote tai palvelu. Kehittämämme mallin avulla tähän päästään kivuttomasti myös niissä organisaatioissa, joissa asiakaslähtöisyys ei vielä ole lyönyt itseään läpi aivan täysin kaikilla organisaation tasoilla, Wulff miettii.

Pysy kuulolla, pian tämä malli on sinunkin saatavillasi!

Kiinnostuitko?

Menetelmästä antaa mielellään lisätietoja Kati Keronen: