Kasvava ja kansainvälistyvä rakennuttamisen monialayhtiö A-Insinöörit ulkoisti markkinointinsa Differolle syksyllä 2016. A-Insinööreillä linjattiin, että yrityksen kasvua tukeakseen markkinointi tarvitsee yhä monimuotoisempaa osaamista. Siksi A-Insinöörien markkinointitiimi siirtyi differolaisiksi  ja Differo palvelee A-Insinöörejä koko toimiston osaamisen voimin.

– Ajatus lähti liikkeelle meidän markkinointi- ja viestintätiimin halusta kehittää markkinointi- ja viestintäprosesseja, omaa työtään, osaamistaan ja saada entistä syvempää perspektiiviä myös markkinoinnin kehittämiseen tekemällä muiden organisaatioiden markkinointia. Samalla kun ajatusta tarkastelimme sisäisesti, mietimme, että tämä muutos voisi olla win-win –tilanne meille kaikille, sanoo A-Insinöörit-konsernin toimitusjohtaja Jyrki Keinänen.

Keinäsen mukaan tiiviin palvelumallin hyöty on se, että oikeanlaisia resursseja on riittävästi allokoituna kulloiseenkin tarpeeseen. Pohjalla on liiketoimintalähtöinen suunnitelma, jonka toteutumista mitataan kaiken aikaa, jolloin toimet ja resurssit voidaan kohdentaa oikein. Differo Oy:n toimitusjohtaja Katri Tannin mukaan palvelumallille on tämän vuoden aikana syntynyt enenevissä määrin kysyntää.

– Yritykset etsivät silti vielä turhan usein laajoilla hakuilmoituksilla markkinoinnin multitalentteja. Kenenkään työaika ei riitä kaikkeen eikä markkinoinnissa voi onnistua sattumalta. Meidän missio on kerätä toimistoon sellainen porukka, jonka osaaminen kehittämiemme työmallien mukaan tuottaa ketterästi liiketoimintalähtöisiä tuloksia niillä resursseilla, mitä yrityksillä kulloinkin on markkinointiin kohdentaa, Tanni sanoo.