Tieto- ja turvatekniikan palveluja tarjoava  BLC-konserni on jo vuosia jatkanut hyvällä kasvu-uralla. Mikä sai hyvin kasvavan yrityksen panostamaan entistä syvempään asiakasymmärrykseen ja lähtemään sisältöstrategiatyöhön syksyllä 2017?

Taustalla käynnissä oleva strategiauudistus, keskustelukulttuurin kehitys ja sisältömarkkinoinnin aloitus

BLC-konserni päivittää strategiaansa parhaillaan. Konsernin markkinointijohtaja Jussi Rossi kuvailee kulttuurimuutosta yrityksen johdossa.

– Näkisin, että meidän kulttuuri on kypsynyt parin viimeisen vuoden aikana ja sisältömarkkinointiin panostaminen sekä asiakasymmärryksen syventäminen ovat meille nyt luonteva askel eteenpäin. Mietimme jatkuvasti mikä on olemassaolomme oikeutus ja mitä arvoa asiakkaillemme tuotamme.  Tämä on mahdollistanut sen, että olettamuksia ei ole, vaan kaikkea voi pohtia, miettiä ja vähän ravistella, Rossi kuvailee.

Yritys on myös sukeltanut sisältömarkkinoinnin ja inboundin maailmaan jo kaksi vuotta sitten. Silti Rossin mukaan sisältömarkkinointia on ajettu sisään vähän hajanaisesti eikä tavoitteita ole vielä linjattu riittävän selkeästi.

Markkinoinnin uusi taso: pitkän tähtäimen strateginen työ

Jussi Rossin mukaan BLC-konsernissa on hyvin huomioitu, että markkinointi vaatii strategisen ja pitkän tähtäimen kehittämisen tason taktisen tekemisen rinnalle.

– Sisältöstrategiatyö on jo projektin alkuvaiheessa lunastanut meille tätä tasoa ja kehityslinjaa. Ymmärrys vahvuuksistamme ja asiakkaan ostopolun johdattamisesta on ollut avartavaa. Tätä tietoa voimme käyttää monella tasolla: sisällöissä, inbound-tekemisessä sekä myyntityössä, Rossi huomauttaa.

Rossi näkee selkeän syyn sille, miksi sisältöstrategia on tämän hetken muutosmenetelmissä osa yritysten isompaan uudistuslinjaa. Hänen mukaansa avoimempi työkulttuuri, kilpailu hyvistä työntekijöistä, erottuvuus ja kiristyvä kilpailu valjastavat yrityksiä syventämään asiakassuhteitaan sekä avaamaan enemmän ja avoimemmin osaamistaan. Hän huomauttaa, että työnhakija ja yritysasiakas hyötyvät samoista ajatusjohtajuustasoisista sisällöistä.

– Tämä on kasvullemme ja sen seuraavalle kehitysvaiheelle erittäin luonteva kohta syventää ymmärrystä ja tarjota asiakkaillemme alamme laadukkain asiakaskokemus aina tiedonhausta asiakkuusaikaan saakka, Rossi sanoo.

BLC-konsernin lähtötilanne sisältöstrategiatyöhön:

  • Vankkaa kasvua vuosien ajan
  • Yritysstrategian uudistus käynnissä
  • Sisältömarkkinointia on harjoiteltu, mutta nyt halutaan viedä se seuraavalle tasolle
  • Avoin keskustelukulttuuri
  • Toimialan maturiteetti ja kiristyvä kilpailu
  • Aito halu tarjota asiakkaille sekä työnhakijoille näkemyksiä ja alan trendisuuntia