Hymiöpalautteista maailman suosioon noussut, suomalainen HappyOrNot on edelläkävijä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyden raportoinnissa. Yritys valitsi Differon markkinointikumppanikseen vauhdittamaan kasvua kansainvälisessä markkinassa ja vakiinnuttamaan asemaansa erityisesti Yhdysvaltojen markkinoilla, joissa se on toiminut menestyksekkäästi jo yli 3 vuotta.

HappyOrNotin vahvan kasvun tukijalka on yhteisen matkan kulkeminen asiakkaan rinnalla jokaisessa ostopolun vaiheessa relevanteilla, erilaisille kohderyhmille kohdennetuilla sisällöillä – asiakasta auttaen ja palvellen.

Differo auttoi meitä valitun kohderyhmän konseptin, ostopolun suunnittelun ja sisällöllisen käyttöönoton osalta globaalissa markkinassamme asiantuntevalla osaamisella ja palveluhaluisella asenteella varustettuna, kertoo HappyOrNotin kansainvälistä markkinointia luotsannut, Kirsti Laasio, VP Global Marketing.

Katso videolta miten Kirsti kuvaa yhteistyössä Differon kanssa syntyneitä hyötyjä.

Ottavatko teidän markkinointinne toimenpiteet jo huomioon kaikki asiakkaanne vaiheet matkalla kohti ostopäätöstä? Entä kuinka hyvin sisältönne palvelevat erilaisia asiakasryhmiä – joko kohdennatte riittävästi? Tekemällä vähemmän, mutta kohdentamalla tarkemmin voisitte tuottaa asiakkaillenne nykyistä enemmän arvoa. Näin pääsette tehokkaasti rakentamaan kasvua ja vaikuttavuutta tehokkaammin uudessa markkinassa.

Me Differossa olemme olemassa sinua varten: haluamme auttaa nostamaan yrityksesi seuraavalle tasolle kohdennetuilla sisällöillä. Autamme myös tarvittaessa sitouttamaan omaa henkilöstöänne ja sidosryhmiänne yhteisen, asiakaslähtöisen markkinoinnin tekemiseen.

”HappyOrNotin palvelun hyödyistä on helppo kertoa, sillä heidän raportointityökalunsa tuottaa konkreettisia kehityslukuja. Tiedämme täsmälleen, kuinka heidän palvelunsa on kehittänyt esimerkiksi yrityksen asiakas- tai henkilöstötyytyväisyyttä tai myyntiä. Lukujen taustalla on tietysti upeita tarinoita oikeiden ihmisten onnistumisista, joita on ilo kertoa.” – Laura Browne, sisältöstrategi Differo Oy.

”Kun markkinoitavaan palveluun uskoo itsekin vahvasti, tunne välittyy sisältöihin ja auttaa vakuuttamaan myös lukijan. Tällaiset asiakkuudet ovat antoisimpia myös kumppanille.”

Lukuisat asiakkaamme ovat yhteistyössä kanssamme rakentaneet kasvua vauhdittavaa sisältömarkkinoinnin kulttuuria.

Lue lisää sisältöstrategiasta >>>