Istekki on kasvava ja kehittyvä yli 300 työntekijän ICT- ja lääketieteellisen tekniikan asiantuntijaorganisaatio, joka toimii eri puolilla Suomea muun muassa vahvana SOTE-organisaatioiden toimijana. Kotisivut löytyvät osoitteesta www.istekki.fi.

Alkuvuodesta 2016 Istekki tunnettiin vahvana kuntasektorin ja sairaanhoitopiirien palveluoperaattorina Kuopion ja Itä-Suomen alueella. Yrityksen osaaminen ja palvelut Information, Communications and Medical Technology eli ICMT-sektorilla olivat asiakkaille täyttä priimaa. Yrityksen tunnettuus, osaamisen tason esiintuominen ja profiilin nostaminen seuraavalle – valtakunnalliselle tasolle – oli edessä. Myynti- ja asiakkuusjohtaja Lasse Koskivuoren mukaan yrityksellä oli kipeä tarve näyttää kasvua vauhdittaakseen erikoisosaamisensa ja asiakkaille tuotettu arvo selkeämmin ulospäin.

– Emme lähteneet tekemään vain verkkopalvelu-uudistusta. Valitsimme sisältöstrategiamenetelmän, koska halusimme linjata yhdessä oman henkilöstön kanssa vahvuutemme, liittää ne asiakkaiden tietotarpeisiin ja sitä kautta sisältöpoluiksi verkkoon. Näin voimme palvella asiakkaitamme heidän omalla tiedonhakumatkallaan ja osoittaa olevamme vakaa kumppani asiakkaan vierellä, Koskivuori kertoo.

Sisältöstrategian turvin verkkopalvelu-uudistuksessa oli selkeä ajatus ja sisältöpolut

Itse verkkopalvelu-uudistus Istekki Oy:ssä tehtiin sisältöstrategian pohjalle nopealla aikataululla, kolmen kumppanin kolmikantamallilla. Differo veti projektia sisältöstrategian, sisältöpolkujen ja verkkopalvelun konseptin näkökulmasta. Differon verkostosta projektiin otettiin myös graafikko, ja Istekki Oy valitsi julkaisujärjestelmätoimittajaksi Visman. Koskivuoren mukaan verkkopalvelu-uudistus sujui mallikkaasti riittävän vahvan projektiohjauksen kautta. Silti parannuksiakin prosessiin voi Koskivuoren mukaan edelleen saada.

– Verkkopalvelukonseptiin meille oli mallinnettu viisi erilaista sivustopohjaa. Kumppanimme taipui budjettiraamissa toteuttamaan vain niistä kolme, joten pientä kompensaatiota jouduimme tekemään alkuperäisestä ideasta, Koskivuori kertoo.

– Henkilöstö on pitänyt ajatuksesta, että kasvustrategian kautta olemme nostaneet esiin vahvuuksia ja asiakkaille tuotettuja arvoja rohkeasti. Tuomme eläväksi ne keskustelut, joita asiakastahojen kanssa käymme päivittäin, Koskivuori sanoo.

– Istekin vahva sitoutuminen oli ratkaisevan tärkeää nopean aikataulun mahdollistamisessa. Kaikki sisältöstrategiatyössä ja verkkopalvelu-uudistuksessa mukana olleet, toimitusjohtajasta asiantuntijoihin, olivat alusta loppuun sitoutuneita muutoksen rakentamiseen. Ilman tätä, tulokset ja aikataulu eivät olisi olleet mahdollisia, korostaa puolestaan Santeri Niemi, joka toimi projektissa sisältöstrategina vastaten mm. verkkosivun konseptista ja sisältöpoluista.

– Tämä uusi aikakausi näyttäytyi meillä muun muassa bloggaajainnostuksena, jossa saimme monialaisia osaajiamme omasta halustaan bloggaamaan ja sanoittamaan osaamistaan asiakkaidemme suuntaan. Tällä on merkittävä henkilöstön osaamista ja ammattiylpeyttä vahvistava vaikutus, Koskivuori linjaa.

”Julkaisujärjestelmätoimittajan tarjous kannattaa tarkistaa ja lyödä lukkoon vasta kun sisältöstrategia ja verkkokonseptityö on tehty.”

Lasse Koskivuori

Myynti- ja asiakkuusjohtaja, Istekki Oy