Halpaketjujen disruptoidessa toimialaa saimme luvan auttaa. Sisältöstrategiatyömme ansiosta pitkän historian omaava, suomalaisten rakentajien ja remontoijien tuntema yritys löysi uudelleen vahvuustekijänsä sekä tarkemman kohderyhmänsä. Nyt nämä tiedot on valjastettu markkinoinnin ja myynnin tueksi.

Työmme jälkeen asiakkaallamme on käytössään strategiset raamit ja selkeät kohderyhmät, joiden puitteissa suunnitella kaikkia markkinoinnin ja myynnin toimenpiteitä printistä verkkoon, kivijalkamyymälöistä konsernimarkkinointiin. Tämä tuo selkeyttä markkinoinnin työpöydälle. Myös olemassa olevan asiakaskannan segmentointi ja kontaktointi sujuu nyt järkevämmin.

Suunnittelimme työn osana sisältöpolut ja -suunnitelman. Tähän työhön pohjautuen käynnissä on markkinointiautomaation käyttöönotto ja kohdennettu uutiskirjemarkkinointi, joista yrityksellä ei ole ennestään kokemusta.