Suuri suomalainen operaattori haki Differolta tukea vuoden 2015 lopussa uuden, asiakaskokemuksen kehittämiseen liittyvän tarjoomansa markkinoiden avaamiseen. Yhteistyössä operaattorin asiantuntijoiden kanssa tuotettiin yhteensä 19 miniopasta prospektoinnin alkuvaiheeseen myynnin tueksi ja uuden markkinan tunnettuuden kasvattamiseksi.

– Opaslatausten kautta olemme tunnistaneet aiheesta kiinnostuneet ostajat ja pystyneet liittämään heidät osaksi markkinoinnin ja myynnin automaatiota. Oppaiden laadukkaan sisällön avulla pääsemme mukaan asiakkaan ostoprosessin mahdollisimman varhaiseen vaiheeseen, liiketoiminnan johtaja kertoo.

”Differo auttoi meitä uuden tarjooman lanseerauksessa tekemällä hyvässä yhteistyössä oppaita, jotka julkaistiin verkkosivustollamme ja linkitettiin markkinoinnin automaatiossa eri kampanjoihin ja medioihin.”

Liiketoimintajohtaja, Pohjoismaiden johtava viestintäpalveluiden tuottaja

Oppaiden linkitys automaatiojärjestelmään on laadullistanut myös mittaamista, sillä potentiaalinen asiakas voidaan tunnistaa nyt aikaisemmin, ja seurata asiakkuuden kehittymistä myyntiprosessissa aina markkinointitoimenpiteistä lähtien.

– Hyödynnämme asiakkaan tunnistamista nykyään yhtenä konversiomittarinamme. Samalla pystymme aidosti laskemaan markkinointitoimenpiteiden tehokkuutta, liiketoimintajohtaja lisää.

Oppaat mukana useissa asiakaskohtaamisissa myynnistä koulutuksiin

Myynnin lisäksi oppaita hyödynnetään operaattorilla monella tasolla, ja ne ovat tarjonneet lisäarvoa myös sisäisiin prosesseihin.

– Sisältömarkkinoinnin avulla myynti- ja markkinointiorganisaatiomme ovat lähentyneet toisiaan, sillä ymmärsimme, että laadukkaasta sisällöstä on hyötyä molemmille osapuolille.

Ratkaisevaa on ollut oppaiden uudelleenhyödyntäminen myynnin lisäksi myös koulutusmateriaaleissa.

– Se että oppaat ovat hyödynnettävissä myynnin lisäksi monessa muussakin asiakaskohtaamisessa tuo sekä kustannussäästöä että paremman takaisinmaksun investoinnille, liiketoimintajohtaja kehuu.

Asiakkuuden hyvä hoito ja kumuloituva osaaminen avaintekijöitä tyytyväisyyteen

Erityisen tyytyväinen liiketoimintajohtaja on Differon asiakkuudenhoitomalliin.

– Differossa huolehditaan asiakkuudesta joka käänteessä. He toimivat ystävällisesti ja ovat aidosti kiinnostuneita aiheesta. Oppaiden sisällöntuotantoprosessia helpotti valtavasti se, etteivät ihmiset vaihtuneet projektin aikana, vaan kumuloituvaa osaamista on voitu hyödyntää asiakkaidemme eduksi myös jälkikäteen.